15.11.1999 New York

Njujorska deklaracija

Tri clana zajednickog Predsjednistva Bosne i Hercegovine su prihvatili poziv Vijeca sigurnosti Ujedinjenih nacija da se obrate Vijecu uoci cetvrte godisnjice potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma. Clanovi Predsjednistva su potvrdili svoju opredijeljenost za provedbu Daytonskog sporazuma, konstatirali da je postignut veliki napredak u pravcu ostvarivanja ciljeva Sporazuma, te se obavezali da ce se otvoreno suociti sa preostalim izazovima.

Predsjednistvo je ponovo potvrdilo svoju opredijeljenost za ostvarenje Bosne i Hercegovine kao suverene, potpuno integrisane, i multietnicke drzave sa dva multietnicka entiteta, uz postivanje posebnosti njena tri ravnopravna konstitutivna naroda. Predsjednistvo je osudilo antidaytonske snage koje zagovaraju etnicku mrznju i podjelu, potvrdilo da za takve stavove nema mjesta u politici Bosne i Hercegovine, te ponovno izrazilo svoje suprotstavljanje svim prijetnjama demokratskom procesu.

Predsjednistvo se slozilo da je buducnost Bosne i Hercegovine u tome da bude dio Evrope. Clanovi Predsjednistva su se dalje slozili da ce to zahtijevati potpunu integraciju u evropske institucije, te uspostavljanje jakih, operativnih zajednickih institucija kakve postoje u drugim demokratskim evropskim zemljama.

U cilju postizanja napretka u pravcu ostvarivanja ovih ciljeva, stizanja napretka u pravcu ostvarivanja ovih ciljeva, tri Predsjednika su:

  • Izrazili saglasnost za uspostavu drzavne granicne sluzbe na osnovu prilozenih principa te u okviru nastojanja Visokog predstavnika.

  • Najavili uspostavljanje stalnog sekretarijata zajednickog Predsjednistva, koji ce biti odgovoran Predsjednistvu kao jedinoj instituciji koja predstavlja teznje svih gradjana Bosne i Hercegovine. Slozili su se da ce se sekretarijat u pocetku sastojati od najmanje pet zaposlenih iz reda svake konstitutivne grupe, koji ce biti smjesteni u jednoj zgradi Predsjednistva, a koji ce biti zastalno dodijeljeni zajednickom Predsjednistvu, za koje ce iskljucivo i raditi. Sekreterijat ce osigurati kontinuitet u radu Predsjednistva putem utvrdjivanja radnih materijala, osiguranja da se odluke Predsjednistva dostavljaju i provode na odgovarajuci nacin, te odrzavanja veze sa Vijecem ministara. Clanovi Predsjednistva su se dalje slozili da ce do 1. marta osigurati dovoljno sredstava i osoblja kako bi Sekretarijat mogao izvrsiti zadatke iz svoje nadleznosti.

  • Izrazili saglasnost da je puno finansiranje drzavnih ministarstava kljucni preduslov za istinski operativnu drzavnu vladu, kao i da to mora biti finansijski prioritet za drzavu Bosnu i Hercegovinu. Konstatirali su da treba ubrzati izmjenu strukture Vijeca ministara u skladu sa odlukom Ustavnog suda BiH i rjesenjima iz Madridske deklaraklaracije. Slozili su se da do 1. marta osiguraju neophodna sredstva za puno finansiranje Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, te Ministarstva civilnih poslova i komunikacija.

  • Ponovo potvrdili svoju podrsku za usvajanje stalnog izbornog zakona, naglasavajuci znacaj uskladjenosti tog zakona sa medjunarodno prihvacenim standardima te Ustavom BiH.

  • Izrazili svoju namjeru da se zalazu za poboljsanje medjuentitetske vojne saradnje, ukljucujuci i uspostavljanje zajednickih jedinica za ucesce u mirovnim operacijama Ujedinjenih nacija.

  • Izrazili slaganje sa konstatacijom da povratak raseljenih lica i izbjeglica nije realiziran u dovoljnoj mjeri, narocito u urbanim podrucjima kao sto su Sarajevo, Banja Luka i Mostar, te da povratak mora biti apsolutni prioritet vlade kako bi Bosna i Hercegovina zaista postala stabilna i prosperitetna drzava. Slozili su se da izvrse pritisak na Federaciju i Republiku Srpsku kako bi osigurali dodatno osoblje, sredstva, te odgovarajucu opremu za ministarstva za izbjeglice u cilju ubrzanja povratka u urbana podrucja. Izrazili su podrsku za uskladjene imovinske zakone koje je Visoki predstavnik objavio u oktobru 1999. godine, te se obavezali da ce se energicno zalagati za njihovu brzu provedbu. Slozili su se da ce uspostaviti zajednicku komisiju dva entiteta, u cijem ce radradu ucestvovati i predstavnici medjunarodne zajednice, a koja ce se redovno sastajati u cilju utvrdjivanja prioriteta za povratak u urbana podrucja te redovno podnositi izvjestaje. U tom smislu ce ova komisija do 1. marta 2000. godine Vijecu sigurnosti Ujedinjenih nacija podnijeti izvjestaj o postignutom napretku.

  • Slozili se da ce drzavna vlada djelovati kao organ nadlezan za centralnu bazu podataka i pasose BiH, te da ce Predsjednici Parlamentu BiH predloziti i energicno podrzati uvodjenje jedinstvenog pasosa na cijim bi koricama bio samo naziv BiH na cirilicnom i latinicnom pismu.

  • Konstatirali da su korupcija i nedostatak transparentnosti ozbiljni problemi koji blokiraju ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine na svim nivoima. Slozili su se da podrze energicne korake u borbi protiv ovih problema, ukljucujuci i punu podrsku nastojanjima Visokog predstavnika te saradnju sa ucesnicima u inicijativi za borbu protiv korupcije u okviru Pakta stabilnosti.