05.03.2004 Bulldozer Initiative

Na sastanku u Travniku razmatrani načini da se proširi uticaj “buldožer inicijative” kao i sudjelovanje u njoj

Predsjedavajući regionalnih “buldožer komisija”, i predstavnici privrednih organizacija, sindikata i privrednika susreli su se u petak u tvornici obuće Olip u Travniku kako bi razgovarali o načinima da se proširi uticaj “buldožer inicijative” kao i sudjelovanje u njoj.

Predsjedavajući buldožer komisija obavjestili su prisutne o radu komisija od kada je ova inicijativa pokrenuta, krajem 2002. godine. U okviru prve faze, do ljeta 2003. godine usvojeno je 50 reformi. U drugoj fazi, u kojoj se međunarodna zajednica povukla sa vodećeg mjesta kako se ovaj proces sve više osamostaljivao, doneseno je sljedećih 50 reformi, o kojima će državno, entitetska i vođstvo Distrikta Brčko razgovarati na pleanrnom sastanku koji će se održati u Jajcu u srijedu sljedeće sedmice. Očekuje se da će se ovih 50 reformi usvojiti do ljeta ove godine. Krajem ovog mjeseca biće pokrenuta faza III.

Na sastanku koji je održan u petak, razgovarano je o postojećim preprekama sa kojima se suočava privreda u BiH; među njima se nalaze nedosljedan a samim tim i nepravedan sistem prikupljanja poreza i dažbina, neodgovarajući sistem transporta, te problemi koji proističu iz rascjepkanog ekonomskog prostora – jedinstven ekonomski prostor je osnovni preduvjet za oporavak bosanskohercegovačke privrede.

Ustapostavljanje 15 privrednih odjela u sudovima u BiH do kraja ovog mjeseca pozdravljeno je kao pozitivan doprinos poslovnom okruženju, koji bi mogao pomoći u privlačenju prijeko potrebnih investicija, te je izražen zajednički stav da kamate komercijalnih banaka moraju biti smanjene ukoliko se želi ojačati sektor malih i srednjih preduzeća.

Nekoliko predstavnika privrede izrazilo je stav da buldožer komisije i agencije za regionalni razvoj, koje su sve više međusobno povezane, treba da se pozabave pitanjima makroekonomije i ekonomske politike, jer činjenica da je buldožer inicijativa fokusirana na konkretne reforme koje je moguće provesti neminovno ograničava njen ukupni uticaj. Razgovor o ovom temeljnom pitanju biće dio strateških priprema za pokretanje treće faze buldožer inicijative.

Učesnici su naglasili da, iako odgovornost domaćih faktora za ovaj procesa sve više jača, puna podrška međunarodne zajednice ovom procesu i dalje je neophodna.