28.05.2002 Free Media Help Line

Linija za pomoć novinarima osuđuje nedavne napade na novinare

Linija za pomoć novinarima osuđuje nedavni istup člana BOSS-a u Zastupničkom domu Federacije BiH, Mirnesa Ajanovića, koji je za cilj imao ličnu diskreditaciju novinara i ometanje novinarskog rada putem kleveta.

Linija za pomoć novinarima je primila od novinara jedan broj žalbi na ponašanje parlamentaraca u Bosni i Hercegovini. Uvredljivo ponašanje članova parlamenta predstavlja zloupotrebu njihove javne i zaštićene pozicije. Ne postoje jasni propisi za ukidanje imuniteta članovima Federalnog parlamenta, što smanjuje raspoložive pravne lijekove koje može koristiti oštećena strana.

Linija za pomoć novinarima pozdravlja napore Koordinacije udruženja novinara usmjerene na zaštitu digniteta njihovih kolega i profesije.

Linija za pomoć novinarima podstiće sve novinare da prijave sve slučajeve uplitanja u njihov rad i prijetnje.