16.05.2023 OHR

Održan treći konsultativni sastanak eksperata za državnu imovinu: Tema su bila šumska dobra

Jučer je u Sarajevu u prostorijama ambasade Savezne Republike Njemačke održan treći konsultativni sastanak eksperata za pitanje državne imovine. Tokom ovog sastanka, Radna grupa je razgovarala o različitim mogućnostima reguliranja šuma u okviru sveobuhvatnog rješenja za pitanje državne imovine u Bosni i Hercegovini.

Eksperti su razgovarali i izvršili procjenu tehničkih i pravnih aspekata vlasništva i korištenja šumskih dobara u Bosni i Hercegovini i drugim zemljama, kao i pitanja upravljanja i zaštite šumskih dobara.

Radna grupa, koju je formirao OHR uz podršku Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, ima za cilj da osigura stručna mišljenja i informacije kako bi se Parlamentarnoj skupštini BiH pružila pomoć u rješavanju pitanja državne imovine.

Prihvatljivo i održivo rješenje pitanja raspodjele imovine između države i drugih nivoa vlasti prvi je cilj Programa 5+2. To je dugogodišnja obaveza vlasti BiH.