17.07.2023 OHR

Odluke Ustavnog suda BiH

Odluke Ustavnog suda BiH u vezi sa pitanjem državne imovine u Bosni i Hercegovini

(Klikom na broj predmeta bit ćete preusmjereni na odgovarajuću odluku pohranjenu u online arhivu na web stranici Ustavnog suda BiH.)

Broj predmeta Osporeni akt Datum odluke
U-1/11 Zakon o statusu državne imovine koja se nalazi na teritoriji RS i pod zabranom je raspolaganja 13.07.2012.
U-8/19 Zakon o poljoprivrednom zemljištu RS 06.02.2020.
U-9/19 Zakon o unutrašnjoj plovidbi RS 06.02.2020.
U-16/20 (1) Spor u vezi sa odlukama o koncesijama RS, Djelomična odluka 16.07.2021.
U-16/20 (2) Spor u vezi sa odlukama o koncesijama RS, Rješenje o neizvršenju 03.12.2021.
U-16/20 (3) Spor u vezi sa odlukama o koncesijama RS, Rješenje o neizvršenju 19.01.2023.
U-4/21 (1) Zakon o šumama RS 23.09.2021.
U-4/21 (2) Zakon o šumama RS, Rješenje o neizvršenju 06.07.2022.
U-10/22 Zakon o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcioniranje javne vlasti RS 22.09.2022.