OHRPR-08032022-PDHR-BrckoDay
08.03.2022 OHR

Obraćanje prvog zamjenika visokog predstavnika i supervizora za Brčko Michaela Scanlana povodom Dana Brčko Distrikta

Svečana akademija u povodu obilježavanja 22. godišnjice
Brčko Distrikta, Brčko, 8. marta 2022.

Gospodine gradonačelniče, zamjeniče gradonačelnika, gospodine predsjedavajući Skupštine, dopredsjedavajući i lideri iz svih segmenata društva Brčko Distrikta i, što je najvažnije, građani i građanke Distrikta koji pratite prenos ove svečane akademije, čestitam vam Dan Brčko Distrikta, a koristim ovu priliku da čestitam i Međunarodni dan žena.

Prošle godine sam rekao na akademiji povodom Dana Distrikta da je suviše rano za slavljeničke poruke jer u to vrijeme još uvijek nisu bili vidljivi rezultati reformi poduzetih u namjeri da se Brčko vrati na pravi put nakon deset godina loše vladavine i nepropisnog upravljanja Distriktom. Danas mogu reći da se počinju primjećivati pozitivne promjene.

Budžet Brčko Distrikta donosi se na transparentniji način. Kao rezultat, javna sredstva više ne pronalaze svoj put do lažnih nevladinih organizacija kako bi se na taj način osigurali glasovi na izborima i podržali privatni interesi. Provode se istrage i procesuiraju se oni koji su pribjegavali takvim malverzacijama. Zakon se mora jednako primjenjivati na sve.

Nadalje, odluke u Skupštini više se ne donose po hitnom postupku na osnovu  zakulisnih dogovora. Umjesto toga, odluke se donose u redovnoj proceduri kako bi se omogućila javna rasprava.  Prvi put i stranke iz opozicije imaju svoje članove u skupštinskim komisijama, a uskoro će ih imati i u komisiji za budžet. I to je također dobro. Ali, da se razumijemo, sve stranke, bilo da pripadaju vladajućoj većini ili opoziciji, bile su dio protekle decenije lošeg upravljanja o kojoj sam govorio. Danas svi oni moraju biti dio napora koji se poduzimaju na izgradnji budućnosti.

Ali, ono što nas istinski nadahnjuju na ovaj poseban dan u Brčkom su vijesti da sada vidimo transformacijske promjene potrebne da se Distrikt kreće putanjom koja vodi ka svijetloj budućnosti. Konkretnije, radimo na uspostavljanju pozicije Brčko Distrikta kao multimodalnog transportnog čvorišta koje povezuje BiH sa tržištima EU i Zapadnog Balkana.

Vijeće ministara BiH će u toku ovog mjeseca odobriti sporazum između BiH i Republike Hrvatske o rekonstrukciji mosta Brčko-Gunja. Postoji i razumijevanje, na konceptualnoj osnovi, između Brčkog i entiteta o načinu na koji se treba rješavati pitanje dva autoputa koja će se ukrštati u Distriktu, uključujući i razumijevanje da se njima neće ugrožavati obilaznica niti bilo koja od novih velikih  investicija u Distriktu. Postojanje novih investicija potvrđuje da je Brčko kao transportno čvorište privlačno investitorima, što znači dobro plaćena radna mjesta u privatnom sektoru.

Što se tiče segmenta Luke, izgrađen je novi plato i ove jeseni će biti isporučena nova dizalica koja će utrostručiti pretovarni kapacitet Luke, a završna komponenta – novi željeznički i cestovni pristup –  trenutno se finalizira.

Ovog mjeseca vlasti Brčko Distrikta nastavljaju sa sanacijom i zatvaranjem gradske deponije koju će zamijeniti najsavremeniji centar za upravljanje otpadom. Aktivnosti na deminiranju idu prema planu kako bi se osiguralo da do 2024. godine Brčko bude u potpunosti deminirano. Novi zakoni o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije omogućit će otvaranje novih radnih mjesta povezanih s lokalnom proizvodnjom „zelene“ energije u privatnom sektoru, čime će se upotpuniti aktivnosti koje se trenutno odvijaju na osiguranju utopljavanja javnih objekata. Brčko je sada jedan od samo četiri grada u Bosni i Hercegovini  koji su zadovoljili zahtjeve i pridružili se inicijativi „Zeleni gradovi“ Evropske banke za obnovu i razvoj.

Pozdravljam zajedničku izjavu rukovodstva Brčko Distrikta od 22. decembra prošle godine u kojoj je sve ovo što sam naveo istaknuto kao zajednički cilj koji trebaju ostvariti svi zajedno u ovoj istinski integriranoj i multietničkoj zajednici. Međutim, da bi ove reforme bile održive mora postojati nedvosmisleno prihvatanje politike nulte tolerancije prema korupciji i okončati se političko pokroviteljstvo i nepotizam u državnoj službi i javnim preduzećima.

U svojstvu supervizora za Brčko Distrikt vrlo ozbiljno shvatam svoj mandat na osiguranju provođenja Konačne odluke, te stoga ne mogu prihvatiti ništa manje od ovog što sam nabrojao, a ne biste trebali ni vi. Tokom ljeta Kancelarija za prevenciju i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije počet će pregledati neophodnu dokumentaciju zaposlenih. Za one koji su primljeni bez potrebnih kvalifikacija, nema mjesta u javnoj upravi. Komisija za odlučivanje o sukobu interesa već procesuira slučajeve, a Policija i Tužilaštvo Distrikta nastavit će usmjeravati više resursa u pravcu fokusiranja na borbu protiv korupcije u Distriktu.

Ključna preventivna mjera u tom smislu bit će skupštinsko usvajanje novog Zakona o državnoj službi, a Vlada Brčko Distrikta priprema njegov nacrt u partnerstvu sa predstavnicima Evropske unije i OHR-a. Zakonom će se uspostaviti javna uprava odgovarajućeg obima koja se striktno pridržava principa zasnovanih na sposobnosti, odgovornosti i efikasnosti.

Nema sumnje da je izdašan budžet Distrikta dovoljan za ispunjavanje svih ovih ciljeva. Tokom proteklih mjesec dana razgovarao sam sa vašim izabranim zvaničnicima o koracima koje je potrebno preduzeti kako bi se osiguralo da se jedinstvena pozicija koju ima budžet Brčko Distrikta koristi za unapređenje interesa i dobrobiti zajednice – ne stranačkih i ne ličnih interesa, nego interesa zajednice u cjelini.

Poštovani građani i građanke, vaši izabrani čelnici i predstavnici stranaka u Skupštini tvrde da su i oni opredijeljeni u namjeri da Brčko Distrikt izgleda ovako kako sam upravo opisao – da bude sredina u kojoj svi vi možete ugodno i sigurno živjeti, raditi i odgajati svoju djecu. Stoga sam se obavezao da ću dolaziti u Brčko koliko često bude potrebno, zajedno s donatorima koji su partneri Brčkog, da bih pomogao vlastima Distrikta, uz odgovarajuću ulogu entiteta definiranu Konačnom odlukom, kako bismo osigurali da ovaj cilj bude ostvaren.

Brčko Distrikt ne bi trebao biti samo primjer suživota i uzajamnog poštovanja nego bi također trebao biti primjer zajedničkog prosperiteta. Vrijeme je da Brčko Distrikt nezaustavljivo nastavi putem koji vodi ka svijetloj budućnosti.

Hvala vam.