25.01.2010 61/10

Obavijest o Odluci visokog predstavnika da ukine zabranu izrečenu Svetozaru Aćimoviću Odlukom visokog predstavnika, od 26. februara 2003. godine

Svojom Odlukom od 26. februara 2003.godine (“Odluka iz 2003. godine”), visoki predstavnik je smijenio gospodina Svetozara Aćimovića sa funkcijegeneralnog direktora u preduzeću Elektroprivreda Republike Srpske. Navednom Odlukom takođe je zabranjeno g. Aćimovićukandidiranje na izborima ili obavljanje bilo koje izvršne funkcije na bilo kom nivou (“zabrana”). Odlukom iz 2003. godine je dalje izričito utvrđena mogućnost ukidanja zabrane prema isključivom nahođenju visokog predstavnika.

Na osnovu pažljivog razmatranja predmeta g. Aćimovića i nakon što je zaključeno da više ne postoje razlozi za njegovo smjenjivanje, te da on više ne predstavlja prijetnju za implementaciju mira, institucionalnu cjelovitost odnosno demokratiju u Bosni i Hercegovini, odlučio sam da ovu zabranu ukinem. Svetozaru Aćimoviću se ovim izričito dozvoljava obavljanjezvanične, izborneili imenovane javne funkcije, kandidiranje na izborima i obavljanjefunkcije u političkim strankama.

Ovakav ishod opravdavaju načela pravičnosti, pravilnog upravljanja i razboritog ispunjavanja međunarodnog mandata visokog predstavnika, kojima se uzima u obzir ravnoteža između zaštite državne stabilnosti i prava pojedinaca.

Ovom Odlukom ne stavlja se u pitanje validnost odluke iz 2003. godine. Ovom Odlukom se ne ovlašćuje g. Aćimovićda se automatski vrati na funkciju sa koje je smijenjen na osnovu Odluke iz 2003. godine. Takođe, ovom Odlukom, njemu se ne daje pravo na odštetu po osnovu bilo koje naknade, drugih oblika neostvarenih novčanih beneficija ili privilegija odnosno statusa koje je izgubio kao rezultat Odluke iz 2003. godine.

Ova Odluka ne predstavlja amnestiranje nego prospektivno ukidanje Odluke iz 2003. godine. Odluka iz 2003. godine se ne briše i ostaje kao integralni dio zakonodavne evidencije Bosne i Hercegovine.

Ovom Odlukom se ne utiče na pravo visokog predstavnika da ponovo smijeni g. Aćimovićaukoliko se ustanovi da je isti, tokom budućeg vršenja javne funkcije, prekršio svoju zakletvu da će poštivati Ustav Bosne i Hercegovine i postupati u skladu s Općim okvirnim sporazumom za mir u Bosni i Hercegovini, zakletvu koja je slobodno data kao uvjetkoji prethodi ukidanju zabrane.

Ovom se Odlukom ne utiče na rješenje niti se njome na drugi način ne prejudicira rješenje u bilo kojem krivičnom postupku koji se vodi ili će se voditi unutar ili izvan Bosne i Hercegovine.

Ukoliko su odredbe ove Odluke u suprotnosti s domaćim zakonodavstvom u vezi sa bilo kojim od predmeta koji su njom obuhvaćeni, ova Odluka će biti mjerodavna. Odluke visokog predstavnika imaju veću pravnu snagu i prednost u odnosu na domaće zakonodavstvo koje je s njima u suprotnosti. Ovom zakonodavnom izjavom se deklarativno obuhvaćaju postojeće i buduće odluke visokog predstavnika.

Ova Odluka stupa na snagu odmah i ne zahtijeva preduzimanje nikakvih dodatnih proceduralnih radnji.

Ova Odluka se objavljuje odmah u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

 

 

Sarajevo, 25. januar 2010.                                                       Dr. Valentin Inzko

                                                                                                Visoki predstavnik