19.08.2014

Obavijest o Odluci visokog predstavnika da ukine zabranu izrečenu Peri Markoviću Odlukom visokog predstavnika od 14. novembra 2002. godine

94/14

Svojom Odlukom od 14. novembra 2002.godine (“Odluka iz 2002.godine”), visoki predstavnik je smijenio gospodina Peru Markovića s položaja generalnog direktora preduzeća „Šume Herceg-Bosne“. Navedenom Odlukom takođe je zabranjeno g. Mandiću obavljanje bilo koje zvanične, izborne ili imenovane javne dužnosti u Bosni i Hercegovini i kandidovanje na izborima te dužnosti unutar političkih stranaka (“zabrana”). Odlukom iz 2002. godine je dalje izričito utvrđena mogućnost ukidanja zabrane prema isključivom nahođenju visokog predstavnika.

Na osnovu razmatranja predmeta g. Markovića, odlučio sam da ovu zabranu ukinem. Gospodinu Peri Markoviću se odlukom visokog predstavnika više ne zabranjuje da obavlja bilo koju zvaničnu, izbornu ili imenovanu javnu dužnost u Bosni i Hercegovini i kandidovanje na izborima te dužnosti unutar političkih stranaka. Radi izbjegavanja svake sumnje, svaka zabrana koja proizlazi iz Odluke iz 2002. godine ovim se putem ukida.

Ovakav ishod opravdavaju načela pravičnosti, pravilnog upravljanja i razboritog ispunjavanja međunarodnog mandata visokog predstavnika, kojima se uzima u obzir ravnoteža između zaštite državne stabilnosti i prava pojedinaca.

Ovom Odlukom ne dovodi se u pitanje validnost Odluke iz 2002. godine. Ovom Odlukom ne ovlašćuje se g. Marković da se vrati na dužnosti sa kojih je smijenjen na osnovu Odluke iz 2002. godine. Takođe, ovom Odlukom, njemu se ne daje pravo na odštetu po osnovu bilo koje naknade, drugih oblika neostvarenih novčanih beneficija ili privilegija odnosno statusa koje je izgubio kao rezultat Odluke iz 2002. godine.

Ova Odluka ne predstavlja amnestiranje nego prospektivno ukidanje Odluke iz 2002. godine. Odluka iz 2002. godine se ne briše i ostaje kao integralni dio zakonodavne evidencije Bosne i Hercegovine.

Ovom Odlukom se ne utiče na rješenje niti se njome na drugi način ne prejudicira rješenje u bilo kojem pravnom postupku koji se vodi ili će se voditi unutar ili izvan Bosne i Hercegovine.

Ukoliko su odredbe ove Odluke u suprotnosti s domaćim zakonodavstvom u vezi sa bilo kojim od predmeta koji su njom obuhvaćeni, ova Odluka će biti mjerodavna. Odluke visokog predstavnika imaju veću pravnu snagu i prednost u odnosu na domaće zakonodavstvo koje je s njima u suprotnosti. Ovom zakonodavnom izjavom deklarativno se obuhvaćaju postojeće i buduće odluke visokog predstavnika.

Ova Odluka stupa na snagu odmah i ne zahtijeva preduzimanje nikakvih dodatnih proceduralnih radnji.

Ova Odluka se objavljuje odmah u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”, “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine” i “Službenim/Narodnim novinama Hercegovačko-neretvanskog kantona”.

Sarajevo, 19. avgusta 2014.
Dr. Valentin Inzko
Visoki predstavnik