19.08.2014

Obavijest o Odluci visokog predstavnika da ukine zabranu izrečenu Marku Tokiću Odlukom visokog predstavnika od 7. marta 2001. godine

91/14

Svojom Odlukom od 7. marta 2001.godine (“Odluka iz 2001.godine”), visoki predstavnik je zabranio g. Marku Tokiću obavljanje bilo koje zvanične, izborne ili imenovane javne dužnosti i kandidovanje na izborima te dužnosti unutar političkih stranaka (“zabrana”). Odlukom iz 2001. godine se nadalje predviđa ukidanje zabrane po izričitom nahođenju visokog predstavnika. Gospodin Marko Tokić je takođe prestao biti potpredsjednik političke stranke „HDZ BiH“.

Na osnovu razmatranja predmeta g. Tokića, odlučio sam da ovu zabranu ukinem. Gospodinu Tokiću se odlukom visokog predstavnika više ne zabranjuje da obavlja bilo koju zvaničnu, izbornu ili imenovanu javnu dužnost i kandidovanje na izborima te dužnost unutar političkih stranaka. Radi izbjegavanja svake sumnje, svaka zabrana koja proizlazi iz Odluke iz 2001. godine ovim se putem ukida.

Ovakav ishod opravdavaju načela pravičnosti, pravilnog upravljanja i razboritog ispunjavanja međunarodnog mandata visokog predstavnika, kojima se uzima u obzir ravnoteža između zaštite državne stabilnosti i prava pojedinaca.

Ovom Odlukom ne dovodi se u pitanje validnost Odluke iz 2001. godine. Ovom Odlukom ne ovlašćuje se g. Tokić da se vrati na dužnosti sa kojih je smijenjen na osnovu Odluke iz 2001. godine. Takođe, ovom Odlukom, njemu se ne daje pravo na odštetu po osnovu bilo koje naknade, drugih oblika neostvarenih novčanih beneficija ili privilegija odnosno statusa koje je izgubio kao rezultat Odluke iz 2001. godine.

Ova Odluka ne predstavlja amnestiranje nego prospektivno ukidanje Odluke iz 2001. godine. Odluka iz 2001. godine se ne briše i ostaje kao integralni dio zakonodavne evidencije Bosne i Hercegovine.

Ovom Odlukom se ne utiče na rješenje niti se njome na drugi način ne prejudicira rješenje u bilo kojem pravnom postupku koji se vodi ili će se voditi unutar ili izvan Bosne i Hercegovine.

Ukoliko su odredbe ove Odluke u suprotnosti s domaćim zakonodavstvom u vezi sa bilo kojim od predmeta koji su njom obuhvaćeni, ova Odluka će biti mjerodavna. Odluke visokog predstavnika imaju veću pravnu snagu i prednost u odnosu na domaće zakonodavstvo koje je s njima u suprotnosti. Ovom zakonodavnom izjavom deklarativno se obuhvaćaju postojeće i buduće odluke visokog predstavnika.

Ova Odluka stupa na snagu odmah i ne zahtijeva preduzimanje nikakvih dodatnih proceduralnih radnji.

Ova Odluka se objavljuje odmah u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”, “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine” i “Službenom glasniku Republike Srpske”.

Sarajevo, 19. avgusta 2014.
Dr. Valentin Inzko
Visoki predstavnik