05.11.2009 60/09

Obavijest o Odluci visokog predstavnika da ukine zabranu izrečenu Dragutinu Đurđeviću Odlukom visokog predstavnika, od 7. septembra 2000. godine

Svojom Odlukom od 7. septembra 2000.godine (“Odluka iz 2000. godine”), visoki predstavnik je smijenio gospodinaDragutina Đurđevića sa funkcije šefa OMI Bosanska Gradiška. Navednom Odlukom takođe je zabranjeno g. Đurđevićukandidiranje na izborima ili obavljanje bilo koje izvršne funkcije na bilo kom nivou (“zabrana”). Odlukom iz 2000. godine je dalje izričito utvrđena mogućnost ukidanja zabrane prema isključivom nahođenju visokog predstavnika.

Na osnovu pažljivog razmatranja predmeta g. Đurđevića i nakon što je zaključeno da više ne postoje razlozi za njegovo smjenjivanje, te da on više ne predstavlja prijetnju za implementaciju mira, institucionalnu cjelovitost odnosno demokratiju u Bosni i Hercegovini, odlučio sam da ovu zabranu ukinem. Dragutinu Đurđeviću  se ovim izričito dozvoljava obavljanjezvanične, izborne ili imenovane javne funkcije, kandidiranje na izborima i obavljanjefunkcije u političkim strankama.

Ovakav ishod opravdavaju načela pravičnosti, pravilnog upravljanja i razboritog ispunjavanja međunarodnog mandata visokog predstavnika, kojima se uzima u obzir ravnoteža između zaštite državne stabilnosti i prava pojedinaca.

Ovom Odlukom ne stavlja se u pitanje validnost odluke iz 2000. godine. Ovom Odlukom se ne ovlašćuje g. Đurđevićda se automatski vrati na funkciju sa koje je smijenjen na osnovu Odluke iz 2000. godine. Takođe, ovom Odlukom, njemu se ne daje pravo na odštetu po osnovu bilo koje naknade, drugih oblika neostvarenih novčanih beneficija ili privilegija odnosno statusa koje je izgubio kao rezultat Odluke iz 2000. godine.

Ova Odluka ne predstavlja amnestiranje nego prospektivnoukidanje Odluke iz 2000. godine. Odluka iz 2000. godine se ne briše i ostaje kao integralni dio zakonodavne evidencije Bosne i Hercegovine.

Ovom Odlukom se ne utiče na pravo visokog predstavnika da ponovo smijeni g. Đurđevićaukoliko se ustanovi da je isti, tokom budućeg vršenja javne funkcije, prekršio svoju zakletvu da će poštivati Ustav Bosne i Hercegovine i postupati u skladu s Općim okvirnim sporazumom za mir u Bosni i Hercegovini, zakletvu koja je slobodno data kao uvjetkoji prethodi ukidanju zabrane.

Ovom se Odlukom ne utiče na rješenje niti se njome na drugi način ne prejudicira rješenje u bilo kojem krivičnom postupku koji se vodi ili će se voditi unutar ili izvan Bosne i Hercegovine.

Ukoliko su odredbe ove Odluke u suprotnosti s domaćim zakonodavstvom u vezi sa bilo kojim od predmeta koji su njom obuhvaćeni, ova Odluka će biti mjerodavna. Odluke visokog predstavnika imaju veću pravnu snagu i prednost u odnosu na domaće zakonodavstvo koje je s njima u suprotnosti. Ovom zakonodavnom izjavom se deklarativno obuhvaćaju postojeće i buduće odluke visokog predstavnika.

Ova Odluka stupa na snagu odmah i ne zahtijeva preduzimanje nikakvih dodatnih proceduralnih radnji.

Ova Odluka se objavljuje odmah u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Sarajevo, 4. novembar 2009. 

 

Dr. Valentin Inzko

Visoki predstavnik