30.05.2023 OHR

Mitovi o državnoj imovini

MIT 1: RASPODJELA

Tvrdnja: “Raspodjela” je izraz novijeg datuma koji podrazumijeva oduzimanje imovine od države BiH.

Stvarnost: Izraz „raspodjela“ znači da se nešto treba podijeliti u skladu sa utvrđenim planom. U ovom kontekstu ga je Vijeće ministara BiH koristilo još od 2004. godine. Kasnije je Vijeće za provedbu mira usvojilo istu terminologiju kada je obrazložilo da je jedan od ciljeva za okončanje međunarodne supervizije u BiH „prihvatljivo i održivo rješenje za raspodjelu imovine između države i drugih nivoa vlasti.“

Krajnja svrha državne imovine je da služi dobrobiti svih građana i građanki Bosne i Hercegovine!


MIT 2: STATUS

Tvrdnja: Pitanje državne imovine je već riješeno.

Stvarnost: Pitanje državne imovine nije riješeno u Daytonu 1995. godine i još uvijek predstavlja jedan od ciljeva i uslova za okončanje međunarodne supervizije u BiH.

Dejtonski sporazum i Ustav BiH su ustanovili BiH kao nasljednicu nekadašnje Republike Bosne i Hercegovine. Kao jednu od zemalja sukcesora bivše SFRJ, Ustavni sud BiH je potvrdio BiH za titulara državne imovine. Sveobuhvatno i održivo rješenje za raspodjelu imovine između države i drugih nivoa vlasti treba biti usvojeno u Parlamentarnoj skupštini BiH.

Do tada, oni koji trpe zbog sadašnje pravne nesigurnosti su građanke i građani Bosne i Hercegovine.


MIT 3: TERITORIJA

Tvrdnja: Insistira se na pitanju raspodjele imovine kako bi se entitetima oduzela teritorija.

Stvarnost: Pitanje državne imovine ne utiče na teritorijalni omjer uspostavljen Dejtonskim mirovnim sporazumom.

Na primjer, perspektivna vojna imovina uknjižena kao vlasništvo Ministarstva odbrane BiH i dalje je dio teritorije entitetâ. Isto važi za imovinu u vlasništvu privatnih lica ili preduzeća, ili za velike industrijske komplekse sa stranim kapitalom poput željezare u Zenici ili rafinerije u Brodu.

Pitanje državne imovine je tehničko i funkcionalno pitanje kako bi se našao najbolji način da se državna imovina stavi u službu dobrobiti svih građana i građanki Bosne i Hercegovine.


MIT 4: SUVERENITET

Tvrdnja: Otvaranjem pitanja državne imovine ugrožava se egzistencija Bosne i Hercegovine

Stvarnost: Pitanje državne imovine je interno tehničko pitanje Bosne i Hercegovine koje ne utiče na temeljnu strukturu BiH kao jedinstvene, suverene države koja se sastoji od dva entiteta.

To je tehničko i funkcionalno pitanje s ciljem da se državna imovina iskoristi tako da na najbolji način služi interesima svih građana i građanki Bosne i Hercegovine.


MIT 5: NADLEŽNOST PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BiH

Tvrdnja: Parlamentarna skupština BiH nije nadležna za pitanje državne imovine jer ona pripada entitetima.

Stvarnost: Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine čine 42 poslanika izabrana iz oba entiteta i 15 delegata koje direktno biraju Parlament Federacije BiH i Narodna skupština Republike Srpske. To znači da je, prema svojim ustavnim ovlaštenjima i prema sastavu, Parlamentarna skupština BiH jedino nadležno i najbolje mjesto za usvajanje sveobuhvatnog zakona kojim će se riješiti pitanje državne imovine za dobrobit svih građanki i građana Bosne i Hercegovine.