19.03.2014 Oslobođenje, Dnevni list

Kolumna visokog predstavnika Valentina Inzka: Slušajte glas naroda

Piše: Valentin Inzko

Građani Bosne i Hercegovine zahtijevaju da političari prestanu s prepucavanjima i da počnu da se bore protiv korupcije i siromaštva. Dom naroda Parlamenta Federacije BiH sutra će imati priliku pokazati da političari slušaju glas naroda.

Dom naroda će odlučiti hoće li potvrditi prijedloge za imenovanja dva kandidata na funkcije sudija Ustavnog suda Federacije BiH.

Građani koji se bore da sastave kraj s krajem možda će se upitati hoće li i na koji način imenovanja u Ustavni sud utjecati na njihov svakodnevni život.

Odgovor je jasan: da, utjecat će – i to veoma mnogo.

Ustavni sud je tu da štiti javni interes. Ali ako institucije nisu osposobljene da rade u svom punom kapacitetu, to ima svoju cijenu. Kada Sud funkcionira na pravi način, onda on predstavlja suštinski element u mašineriji vlasti. Međutim, kada ne funkcionira na pravi način, onda se mašinerija vlasti može veoma lako zaustaviti.

Već nekoliko godina Ustavni sud Federacije BiH nije adekvatno popunjen (zbog neslaganja političkih stranaka o tome ko treba biti imenovan na koju funkciju). Zbog neimenovanja dovoljnog broja sudija iz svakog konstitutivnog naroda, Sud nije bio u mogućnosti oformiti Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa. To znači da Sud ne može odlučivati u slučajevima koji se tiču zaštite vitalnog nacionalnog interesa, što dalje znači da mala grupa članova Parlamenta može blokirati ili odlagati donošenje ključnih odluka – uključujući i odluke koje su od suštinskog značaja za neometano vršenje vlasti u Federaciji i kantonima. Oni jednostavno mogu podnijeti zahtjev za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa znajući da Sud trenutno ne može odlučivati o tom zahtjevu, a činjenica da je takav zahtjev podnesen dovoljna je da spriječi svaku daljnju aktivnost Parlamenta ili Vlade.

Ovo je bio jedan od temeljnih uzroka političke paralize u Federaciji.
Drugim riječima, neimenovanje sudija Ustavnog suda umanjilo je mogućnosti vlasti Federacije BiH da se usredsrede na hitne mjere koje su potrebne za borbu protiv socijalnih i ekonomskih poteškoća s kojima se građani suočavaju.

Ovo ne samo da utječe na organe koji su trenutno na vlasti nego može imati i negativan utjecaj na proces formiranja novih vlasti u Federaciji nakon oktobarskih izbora, s obzirom da bi tokom tog procesa moglo doći do dugotrajnog zastoja ukoliko bi se pokrenulo pitanje vitalnog nacionalnog interesa, a Ustavni sud ne bi imao sudije potrebne za razmatranje takvog zahtjeva.

To je problem koji se treba riješiti, a Dom naroda sutra ima šansu da ga riješi.

Nakon detaljnih i dugotrajnih konsultacija, predsjednik Federacije je Domu naroda na potvrđivanje dostavio dva imena s liste kvalificiranih kandidata koju je sastavilo Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće.

Ukoliko ovi kandidati dobiju podršku parlamentaraca, Sud će moći formirati Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa i nastaviti s obavljanjem ključnih aktivnosti iz svog djelokruga.

Ukoliko ni jedan kandidat ne dobije podršku parlamentaraca, vlasti na svim nivoima u Federaciji i dalje će biti paralizirane, a posljedice takvog stanja će snositi građani.

No, kada su u pitanju interesi građana, nema opravdanja za dugotrajno i nepotrebno kašnjenje.

Do sada dogovor nije postignut jer vodeće stranke koriste imenovanja u Sud kao monetu za potkusurivanje u političkoj igri.

To mora prestati.

Građani Bosne i Hercegovine jasno su rekli da žele da vladajuće elite prestanu s političkim poziranjem. Građani od svojih predstavnika traže da počnu rješavati probleme iz stvarnog života. Oni žele da institucije ove zemlje funkcioniraju.

Sutrašnja sjednica Doma naroda pruža strankama priliku da pokažu da su čuli glas naroda i da su spremni odgovorno reagirati vodeći se zdravim razumom.