27.03.2023 Dnevni avaz

Kolumna visokog predstavnika: Odluke u skladu s Ustavom, idemo dalje

Piše Christian Schmidt

Ustavni sud BiH, najviša pravna instanca u državi, prije nekoliko dana ocijenio je pravno osporavanje amandmana na Ustav FBiH i Zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH, koje sam donio 2. oktobra 2022. godine.

Sud je zaključio da su amandmani doneseni ovom odlukom u skladu sa Ustavom BiH i da se njima ne krše odredbe Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao ni Međunarodne konvencije o eliminaciji svih oblika rasne diskriminacije, niti član 25. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima.

Nepokolebljivi sam zagovornik principa da se odluke Suda ne komentiraju, već da se one provode, jer su konačne i obavezujuće, te ću se i ovom prilikom voditi tim principom. Budući da je Ustavni sud ustanovio pravnu sigurnost u vezi sa ovim pitanjem, vrijeme je da svi oni koji pozivaju na dalje reforme i napredak to iskoriste i potraže rješenja.

Politički akteri moraju se ponašati odgovorno i okončati proces formiranja vlasti.

U posljednjih nekoliko mjeseci svjedočio sam intenzivnom i namjernom pogrešnom tumačenju mojih odluka i pokušajima da se one iskoriste kao izgovor za odugovlačenje i stvaranje destruktivne atmosfere. Kao što sam više puta rekao, jedina svrha mojih odluka od 2. oktobra je da institucije Federacije BiH učine funkcionalnijim. One postavljaju preduslove za stvaranje demokratskog okruženja u kojem će svi građani biti sigurni da su njihovi glasovi važni. Da će se demokratska volja naroda pretočiti u vlast i akciju. Vrijeme je da političari udvostruče napore, da budu konstruktivni i da iznesu konkretne modele za unapređenje sistema za dobrobit ove zemlje i njenih građana. Rukovodim se mantrom Helmuta Kohla, bivšeg njemačkog kancelara: „Ne želim slušati o onome što nije moguće, želim da čujem ono što je moguće!“

U BiH prečesto slušam šta je krenulo po zlu i ko radi pogrešno. Hajde da razgovaramo na konstruktivan način, da provedemo ono što je moguće i da ovu zemlju povedemo naprijed. Odlukama od 2. oktobra nisam proveo sve potrebne reforme na državnom i entitetskom nivou, niti sam to želio. Izabrani političari, to je vaš posao i obaveza! Uvijek sam spreman pomoći, ali u ovom slučaju, vi ste odgovorni!

Krajnji rok za formiranje Vlade Federacije BiH je pred vratima. Vrijeme je da krenemo naprijed. Ovoj zemlji su potrebni ljudi koji su posvećeni i koji će neumorno raditi na tome da Bosnu i Hercegovinu odvedu u Evropsku uniju. Ljudi u Bosni i Hercegovini to zaslužuju.

Ohrabruje me da se raspravlja i o mnogim pozitivnim idejama i posebno cijenim posvećenost nekih nevladinih organizacija i građanskog društva u vezi sa reformom ustava.

Vrijeme je da se svi građani ove zemlje zbliže. Poštujući etničku raznolikost, savladaćemo izazove budućnosti samo ako se fokusiramo na ono što nam je svima zajedničko, umjesto da gubimo vrijeme na pokušaje da se ljudi razdvoje.