02.04.2024 OHR

ISPRAVKA ODLUKE VISOKOG PREDSTAVNIKA KOJOM SE DONOSI ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE (br. 17/24)

Ustanovljeno je da je u tekstu Odluke visokog predstavnika kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (br. 17/24) pronađena tehnička greška, te shodno navedenom dostavljamo ispravku, kako slijedi  

ISPRAVKA 

ODLUKE VISOKOG PREDSTAVNIKA KOJOM SE
DONOSI ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA
IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE 
 

(br. 17/24) 

Neophodno je izvršiti ispravku u tekstu člana 20.16b, tako da se u prvoj rečenici iza riječi: “Centralne izborne komisije BiH” dodaju riječi: “ne podliježu uslovu za odlazak u starosnu penziju propisanom u stavovima (1) i (2) člana 2.5a ovog zakona, i interpunkcijski znak zarez (,). 

Slijedom navedenog, tekst člana 20.16b glasi: 

“Postojeći članovi Centralne izborne komisije BiH ne podliježu uslovu za odlazak u starosnu penziju propisanom u stavovima (1) i (2) člana 2.5a ovog zakona, neće biti u obavezi podnijeti ostavke ili biti razriješeni zbog neispunjavanja uslova iz člana 2.5, stav (6), ako ti uslovi nisu postojali u vrijeme njihovog imenovanja. To se neće odnositi na uslove propisane u članu 2.5., stav (6), tačke 6) i 7) ovog zakona.  

2. aprila 2024.

Christian Schmidt

Visoki predstavnik