17.08.2000 OHR Brcko

Imenovanje sudije za prekrsaje u Brcko Distriktu

Danas je supervizor za Brcko, Gary Matthews izdao nalog kojim imenuje gospodju Jasnu Cejvanovic za sudiju za prekrsaje, koja ce da obavlja svoju duznost u Sudu za prekrsaje u Ravne-Brcko, Brcko Distrikt Bosne i Hercegovine.

Gospodja Cejvanovic, kao i ostale sudije, tuzioci i sudije za prekrsaje koji trenutno rade u podrucju Brckog, ce obavljati svoju funkciju sve dok se ne uspostavi sudstvo Distrikta. Do tada, sadasnje uredjenje sudstva u Distriktu ostaje na snazi.