04.02.1998

Odluka o nametanju Zakona o zastavi BiH

U skladu sa mojim ovlaštenjima prema Aneksu 10 mirovnog sporazuma i članu XI Bonskog dokumenta, odlučujem da Zakon o zastavi Bosne i Hercegovine stupa na snagu na privremenim osnovama, dok Parlamentarna skupština ne usvoji ovaj zakon u odgovarajućoj formi.

Broj 01/98

4. februar 1998. godine 

Sarajevo

Carlos Westendorp

High Representative

ZAKON O ZASTAVI BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se oblik i izgled zastave Bosne i Hercegovine, kao i njeno isticanje na nivou države Bosne i Hercegovine.

Član 2.

Zastavom Bosne i Hercegovine predstavlja se Bosna i Hercegovina i zastava se ističe kao simbol Bosne i Hercegovine.

Član 3.

Zastava Bosne i Hercegovine je plave boje. Desno od centra nalazi se trougao žute boje. Paralelno lijevoj strani trougla, od gornjeg ruba, proteže se red bijelih petokrakih zvijezda. Zastava je pravougaonog oblika. Odnos između dužine i širine zastave je 1:2.

Član 4.

Mjere i tehničke specifikacije u vezi sa likovno-grafičkim rješenjem i dimenzijama zastave Bosne i Hercegovine, koje se nalaze u prilogu ovog zakona, čine njegov sastavni dio.

Član 5.

1. Zastava Bosne i Hercegovine se zvanično ističe na nivou države Bosne i Hercegovine na slijedeći način:

i. na svim zgradama Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara i njegova tri ministarstva, Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Stalnog komiteta za vojna pitanja, Komisije za ljudska prava, Centralne banke i Stalne izborne komisije nakon njenog formiranja, kao i na bilo kojoj drugoj zgradi zajedničkih institucija ili institucije kojom upravljaju zajedničke institucije ili koja je odgovorna zajedničkim institucijama;

ii. na svim zgradama diplomatsko-konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine;

iii. prilikom službenog odlaska članova Predsjedništva Bosne i Hercegovine u inostranstvo i njihovog povratka iz inostranstva u Bosnu i Hercegovinu;

iv. na službenim prevoznim sredstvima koja koriste članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine;

v. prilikom svih zvaničnih međunarodnih posjeta, takmičenja i drugih skupova (političkih, naučnih, kulturno-umjetničkih, sportskih i drugih) na kojima Bosna i Hercegovina učestvuje ili je predstavljena;

vi. na graničnim prelazima Bosne i Hercegovine.

2. U svim slučajevima iz prethodnog stava, druge zastave iz Bosne i Hercegovine neće se isticati zajedno sa zastavom Bosne i Hercegovine.

3. Zvanično isticanje zastave u entitetima i nezvanična upotreba zastave regulisaće se posebnim zakonom.

Član 6.

Nepoštovanje zastave Bosne i Hercegovine predstavlja kažnjivo djelo. Entiteti će usvojiti odgovarajuće propise u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 7.

Ovaj zakon će se objaviti u „Službenom glasniku BiH“ i u službenim glasilima entiteta.