OSCE-OHR-US-UK-EU-logos
15.02.2021 EU u BiH, OHR, Misija OSCE-a u BiH, SAD, UK

Zajednička izjava o izboru gradonačelnika Mostara

Zajednička izjava Evropske unije u BiH, Ureda visokog predstavnika, Misije OSCE-a u BiH, Ambasade
Sjedinjenih Američkih Država i Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva o izboru gradonačelnika Mostara

Način izbora gradonačelnika Grada Mostara je jasno propisan Statutom i važećim Poslovnikom. Pozivamo sve gradske vijećnike da dalje ne odlažu ovaj proces, da pokažu odgovornost i da brzo izaberu gradonačelnika u skladu sa zakonskim okvirom na sljedećoj sjednici. Pozdravljamo konstruktivan dijalog svih vijećnika o zajedničkom programu sa konkretnim mjerama, sa namjerom da se poboljša funkcionalnost Grada Mostara i ispune očekivanja građana.