Ukoliko želite intervjuisati visokog predstavnika, jednog od njegovih zamjenika ili nekog od šefova regionalnih ureda, molim vas da pošaljete vaš zahtjev na: interviews@ohr.int.

Da bismo mogli procesuirati vaš zahtjev molimo vas da navedete teme intervjua, rok za intervju, za koju medijsku kuću je intervju, te ime novinara koji bi intervju obavio.

Pres-ured OHR-a možete kontaktirati na:

Email: interviews@ohr.int
Telefon: +387 33 283 967

+387 33 283 918

Fax: +387 33 283 919
Adresa: Emerika Bluma 1,
Sarajevo, 71 000,
Bosnia and Herzegovina.