15.09.2000 OHR Sarajevo

Visoki predstavnik zagovara reforme u BiH za vrijeme odrzavanja generalne skupstine UN-a u New Yorku

Visoki predstavnik, Wolfgang Petritsch, odrzao je niz sastanaka na visokom nivou za vrijeme generalne skupstine Ujedinjenih nacija u New Yorku, kako bi skrenuo paznju tri prioritetna pitanja: povratak izbjeglica, ekonomsku reformu i jacanje institucija u Bosni i Hercegovini.

Ministar vanjskih poslova Rusije Igor Ivanov pruzio je punu podrsku njegovom radu u BiH. Njihovi razgovori odnosili su se na pomenuta prioritetna pitanja, napredak u Brckom te odbrambene reforme u BiH.

Visoki predstavnik takodjer se sastao sa predsjedavajucim OSCE-a, ministricom vanjskih poslova Austrije gdjom Benitom Ferrero-Waldner; ministrom vanjskih poslova Turske Ismailom Cemom; te ministrima vanjskih poslova zemalja clanica Centralnoevropske inicijative. Takodjer je odrzao iscrpne razgovore sa ambasadorom Sjedinjenih Americkih Drzava pri UN-u, Richardom Holbrookom.

Visoki predstavnik je dobio punu podrsku za planirane reforme u Bosni i Hercegovini, ciji je cilj da osigura brzu implementaciju Daytonskog mirovnog sporazuma, koji je potpisan u Parizu prije pet godina.