27.07.2000 OHR / OSCE / UNMIBH / UNHCR / CRPC

Statisticki podaci o provedbi imovinskih zakona

S obzirom na znacaj implementacije imovinskih zakona, Medjunarodna zajednica je odlucila da mjesecno objavljuje statisticke podatke o napretku postignutom u implementaciji imovinskih zakona u svim opcinama u Bosni i Hercegovini. U prilogu se nalazi paket prvih statistickih podataka sa brojkama zakljucno sa krajem maja.

Ove brojke su u funkciji objektivnog mjerila ucinka svake opcine i predstavljace jedan od faktora koji ce se uzeti u razmatranje prilikom donosenja odluka o pruzanju strane pomoci opcinama, ulaganjima i neophodnim intervencijama nadleznih organa vlasti i Medjunarodne zajednice u cilju poboljsanja administrativnog procesa. Ostali faktori koji su relevantni prilikom donosenja naprijed navedenih odluka, izmedju ostalog, obuhvataju apsolutni broj zahtjeva, stepen ostecenja u datom podrucju, broj raseljenih osoba koje zive u tom podrucju, dosadasnju stranu pomoc i podrsku koju su opcinski organi vlasti pruzili ovom procesu.

Do brojki se doslo u sklopu PLIP terenske mreze (Plan za implementaciju imovinskih zakona) koju sacinjavaju predstavnici OHR-a, OSCE-a i UNHCR-a na osnovu brojki koje su dostavili opcinski uredi za stambena pitanja.

U poredjenju sa brojkama koje se odnose na implementaciju u maju sa onima koje su utvrdjene krajem aprila postignut je odredjeni napredak u oba entiteta. Broj izdatih odluka u Federaciji se povecao sa oko 36% na 44%, dok se broj portazivanih stambenih jedinica koje su oslobodjene i koje se trebaju vratiti zakonitim vlasnicima i stanarima povecao sa 13% na 17%. U Republici Srpskoj se procenat donesenih odluka povecao sa 18% na 20%, dok se broj ispraznjenih stambenih jedinica povecao sa 5% na 7%.

Ali postignuti napredak je i dalje nezadovoljavajuci. Broj donesenih, kao i provedenih odluka je i dalje mali. Provedba imovinskih zakona je administrativno-tehnicki proces i konacni cilj koji se moze ostvariti u naredne dvije godine. Vrijeme je da organi vlasti shvate da svojim gradjanima osporavaju osnovna ljudska prava i da moraju poduzeti sve neophodne mjere kako bi to ispravili. Medjunarodna zajednica je spremna da pruzi savjet i pomoc, ali ona isto tako ocekuje da domaci organi vlasti, koji su odgovorni za uspostavu vladavine prava u Bosni i Hercegovini, iskazu vecu opredijeljenost.

Iako ohrabruje cinjenica da je provedba imovinskih zakona konacno zapocela u skoro svim opcinima u Bosni i Hercegovini ukljucujuci i bivsa tvrdolinijaska mjesta, i dalje postoji odredjeni broj opcina u kojima napredak skoro i ne postoji – to je narocito uocljivo u opcinama sa hrvatskom vecinom u kantonima 7, 8 i 10, i u nekoliko opcina u istocnoj RS. Sve dok se imovinski zakoni ne implementiraju i u tim podrucjima, OHR ce savjetovati donatorima da ne pruzaju pomoc ovim opcinama, niti ce strani ulagaci iskazati namjeru da investiraju u podrucjima u kojima se zakon ne postuje.

Medjunarodna zajednica je upoznata sa postojecim nedostatkom alternativnog smjestaja. Medjutim, pismo koje su krajem maja nadleznim vlastima uputili Visoki predstavnik, Wolfgang Petritsch, sef Misije OSCE-a, Robert Barry, i sef Misije UNHCR-a, Werner Blatter, u kojem se od organa vlasti trazi da prezentiraju konkretne planove za obezbjedjenje alternativnog smjestaja, nije naislo na veci odziv. Vecina opcina se jos uvijek ne bavi problemima zloupotrebe stambenog prostora i njegovog dvostrukog koristenja na adekvatan nacin. Vecina opcina jos uvijek nije dostavila spiskove imovine u drustvenom vlasnistvu za koju zahtjevi za povrat nisu podneseni. U tom smislu posebno je uocljivo da Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS nije efikasno rukovodilo procesom povrata imovine u RS-u.

Vlade Bosne i Hercegovine i Hrvatske takodjer moraju uloziti vise napora u pravcu usaglasavanja svojih zakona kako bi obje vlade unaprijedile proces povratka izmedju te dvije zemlje, sto ce pomoci i proces povratka unutar Bosne i Hercegovine.

Sezona povratka je u punom jeku. Ljetno je doba i skolska godina je zavrsena. Sada je vrijeme da organi vlasti znacajno ubrzaju proces provedbe imovinskih zakona provodjenjem pozitivnih odluka. Medjunarodna zajednica pazljivo prati ucinak svake opcine i nece se dvoumiti da poduzme neophodne mjere kako bi se ubrzao proces i pomoglo gradjanima Bosne i Hercegovine da ostvare svoja prava.