18.09.2006

Christian Schwarz-Schilling: Blokiranje reformi moglo bi usporiti tranziciju

O tranziciji Bosne i Hercegovine do punog suvereniteta odlučivaće njeni građani a ne međunarodna zajednica, rekao je danas visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU (u daljem tekstu: HR/EUSR), Christian Schwarz-Schilling, na konferenciji održanoj u Beču. No, on je istovremeno istakao i to da zatvaranje OHR-a sredinom 2 [...]
28.07.2006

Smisao reforme policije je da BiH postane sigurnije mjesto za život

Što se ranije postigne sporazum i izvrši reforma policije, to će vlasti u Bosni i Hercegovini prije moći da se efikasno bave rješavanjem kriminala, piše visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU Christian Schwarz-Schilling u sedmičnoj kolumni koja je danas objavljena u štampi u BiH.
23.06.2006

Komunike Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira

Politički direktori Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira ( PIC ) su se saglasili na svojoj sjednici u Sarajevu, održanoj 22. i 23. juna 2006. godine, da je u interesu svih da Bosna i Hercegovina preuzme punu odgovornost za vlastite poslove. U tom cilju, Ured visokog predstavnika se zatvara 30. juna 2007. godine. Pripreme za zatva [...]