22.12.2006 OHR / EUSR

Schwarz-Schilling: Izvještaj Direkcije omogućava uspješnu reformu policije

Visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU Christian Schwarz-Schilling zahvalio je Upravnom odboru Direkcije za reformu policije (Direkcija) na završetku izvještaja, istakavši da taj dokument omogućava uspješnu reformu policije.

“Bez obzira na prepreke na koje su naišli, bosanskohercegovački eksperti iz oblasti policije završili su svoj zadatak profesionalno i savjesno,” rekao je danas Christian Schwarz-Schilling. “Ovaj izvještaj predstavlja osnovu za napredak u ovoj ključnoj reformi”.

Direkcija će sada zvanično proslijediti Prijedlog plana provedbe reforme policijskih stuktura (Plan provedbe) Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.

“Rukovođena principima koje je definirala Evropska unija, Direkcija je provela raspravu zasnovanu na konsenzusu i kompromisu. Moja je procjena da ovaj izvještaj u potpunosti ispunjava uvjete iz političkog dogovora postignutog u oktobru 2005. godine”, rekao je Christian Schwarz-Schilling.

Evropska unija je utvrdila, a parlamenti RS, Federacije i BiH to prihvatili, da sve nadležnosti za zakonodavstvo i budžet za pitanja policije budu na državnom nivou; da ne može biti političkog miješanja u operativni rad policije; i da se funkcionalne lokalne policijske oblasti moraju odrediti u skladu sa tehničkim policijskim kriterijima.

Sljedeća faza ove reforme, u skladu sa političkim sporazumom od 5. oktobra 2005. godine, je usvajanje plana provedbe u vladama i parlamentima. To znači da političari Bosne i Hercegovine moraju pažljivo razmotriti ovaj izvještaj i naći rješenja koja su u skladu sa tri principa EU. Visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU naglasio je da ovaj izvještaj omogućava fleksibilnost i da predstavlja dobru osnovu za postizanje napretka u provedbi reforme policije na način koji je svima prihvatljiv.

Evropska komisija jasno je dala do znanja da je reforma policije jedan od osnovnih uvjeta za zaključenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom.

Prošle sedmice, Evropsko vijeće je ponovo izrazilo svoju opredjeljenost za angažman u regiji. Šefovi država i vlada zemalja članica Evropske unije istakli su da će pri razmatranju učinka svake od zemalja primijeniti princip stroge uvjetovanosti. “Brzina procesa pridruživanja ovisi o rezultatima reforme u zemlji koja vodi pregovore,” zaključili su.

“Reforma policije u BiH mora biti istinska reforma,” rekao je Christian Schwarz-Schilling. “Direkcija je obezbijedila čvrstu osnovu za reformu koja će policiju u Bosni i Hercegovini učiniti efikasnijom i ojačati njenu povezanost za građanima ove zemlje. Međunarodna zajednica je spremna da pomogne u tome.”