01.10.2002 ROYAL DANISH EMBASSY

Sastanak Vijeća Evropske unije, ponedeljak, 30. septembar 2002. godine

Vijeće Evropske unije se sastalo u Briselu 30. septembra 2002. godine i razgovaralo, između ostalih tačaka dnevnog reda, i o situaciji u zapadnom Balkanu.

Vijeće je razgovaralo o nedavnim posjetama visokog predstavnika Solane te komesara Pattena Bosni i Hercegovini i složilo se da su zahtjevi iz Smjernica (Road Map) sada u potpunosti ispunjeni zahvaljujući daljem napretku koji su postigle vlasti Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina se ovim približava Evropi.

U tom smislu, Vijeće je naglasilo suštinski značaj općih izbora 5. oktobra, koji nude mogućnost građanima Bosne i Hercegovine da izaberu vlasti koje će ovu zemlju voditi putem ka evropskoj integraciji. Vijeće je usvojilo slijedeću “Poruku građanima Bosne i Hercegovine”.

Poruka Vijeća Evropske unije

građanima Bosne i Hercegovine

Na općim izborima 5. oktobra suočićete se sa suštinskim izborom: Morate odlučiti da li ćete ili ne glasati za reforme, prosperitet i budućnost koja obećava da ćete biti dio evropskih integracijskih procesa.

Pozivamo vas da na dan izbora izađete na glasališta u dovoljno velikom broju. Vaš glas će biti oldučujući kao što je to bio slučaj sa građanima u vama susjednim zemljama. Pozivamo vas da mandat date onima koji su istinski opredijeljeni za ekonomske i pravne reforme koje su potrebne Bosni i Hercegovini.

Ne možete promijeniti prošlost, ali možete uticati na vašu budućnost. Apeliramo na vas da iskoristite svoju šansu da to i učinite.