29.05.2002 EU Presidency

Pismo predsjedavajućeg Evropske Unije o BiH državnih institucija

NJ.E. G. Mariofil Ljubić, predsjedavajući Predstavničkog doma BiH
NJ.E. G. Nikola Špirić, predsjedavajući Doma naroda BiH

 

Ekselencije,

Evropska Unija je ozbiljno zabrinuta zbog teškoća koje sprečavaju odobrenje državnog budžeta BiH za 2002. godinu.  Ovo pitanje i dalje ostaje nerazriješeno, uprkos činjenici da se na tome radi mjesecima i da je to krucijalno pitanje za stabilnost i normalizaciju Bosne i Hercegovine.

Niti jedna moderna država ne može adekvatno da funkcioniše bez budžeta. Osim toga, kao što vam je poznato, usvajanje državnog budžeta BiH predstavlja jedan od uslova Međunarodnog monetarnog fonda za odobrenje “stand-by” aranžmana za BiH, na sastanku odbora MMF-a, zakazanom za 14. juni 2002. godine.  Ako taj “stand-by” aranžman ne bude odobren 14. juna, malo je vjerovatno da će MMF pregovarati o novom prije izbora u oktobru 2002. godine.

Neusvajanje državnog budžeta i neosiguravanje “stand-by” aranžmana MMF-a, takođe znači da većina drugih pozajmica, kredita i donacija, prvenstveno onih iz Svijetske banke i Evropske Unije neće biti dostupna BiH. “Stand-by” aranžman odobren od strane MMF-a predstavlja suštinski preduslov da bi takvi krediti i donacije postali raspoloživi.

Neusvajanje državnog budžeta također sprečava da Bosna i Hercegovina ispuni sve zahtjeve iz “Road Map”-a Evropske Unije, kao potreban preduslov da bi EU mogla otpočeti Studiju izvodljivosti, koja bi konačno omogućila da Bosna i Hercegovina zaključi Sporazum o pridruživanju i stabilizaciji sa Evropskom Unijom.

U tom cilju je apsolutno neophodno da državni budžet bude odmah usvojen. Shodno tome, Evropska Unija hitno zahtijeva od svih političkih lidera u BiH da osiguraju da budžet bude usvojen kako u Predstavničkom domu tako i u Domu naroda, na sjednicama 30. maja 2002. godine. Vrijeme je da se prevaziđu postojeća politička neslaganja i da se udruže napori u interesu i za dobrobit svih građana Bosne i Hercegovine.

S poštovanjem,

 

Rafael Valle Garagori
Ambasador Španije
Predsjedavajući EU