27.07.2000 OHR Sarajevo

OHR pozdravlja odluku Vijeca ministara o jedinstvenom pasosu Bosne i Hercegovine

Vijece ministara je danas odobrilo izmjene i dopune Zakona o putnim ispravama. Izmjenama i dopunama se predvidja jedinstveni, neutralni pasos Bosne i Hercegovine.

Jedinstveni pasos je jedan od zahtjeva Madridske deklaracije Vijeca za implementaciju mira iz 1998. godine, a Predsjednistvo se Njujorskom deklaracijom prosle godine pred Vijecem sigurnosti Ujedinjenih naroda obavezalo na uvodjenje jedinstvenog drzavnog pasosa na cijim ce se prednjim koricama nalaziti samo ime Bosne i Hercegovine na cirilicnom i latinicnom pismu. Smjernice (Road Map) Evropske unije i Briselska deklaracija Vijeca za implementaciju mira iz maja mjeseca odredile su septembar 2000. godine kao rok za uvodjenje novog jedinstvenog pasosa.

Sada kada je pokrenuta zakonodavna procedura, Visi zamjenik Visokog predstavnika, ambasador dr. Matei Hoffmann ocekuje da Parlament usvoji ovaj novi zakon bez odlaganja i po hitnom postupku.