20.10.2015 OHR

Oglas za prodaju vozila

Ured visokog predstavnika (OHR) Sarajevo izvršit će prodaju sljedećih vozila, putem ponuda u zatvorenim kovertama, broj PA/01/2015.

LOT 

Model/tip

Godište

km

Broj šasije

Početna cijena

1

Toyota /Landcruiser 120 3.0 D   

2004

183,600   

JTEBZ29J800042305   

10,000 KM

2

Toyota /Landcruiser 120 3.0 D

2003

149,200

JTEBZ29J800008381

10,000 KM

3

Toyota /Landcruiser 120 3.0 D

2003

130,850

JTEBZ29J000014191

10,000 KM

4

Toyota /Landcruiser 120 3.0 D

2003

120,200

JTEBZ29J900008194

10,000 KM

5

Toyota /Landcruiser 120 3.0 D

2004

110,200

JTEBZ29J300030577

10,000 KM

6

Toyota /Landcruiser 120 3.0 D

2003

100,000

JTEBZ29J800039890

10,000 KM

Vozila će se moći pogledati 24. oktobra 2015. u krugu OHR, Emerika Bluma 1, Sarajevo, u vremenu od 10.00 – 14.00 sati.

Vozila se prodaju u zatečenom stanju bez garancije. Svi troškovi vezani za prenos vlasništva, uključujući i one koji se odnose na preregistraciju, transport, poreska ili carinska davanja su isključiva odgovornost kupca. OHR neće prihvatiti bilo kakve obaveze koje proisteknu iz upotrebe vozila poslije njihove prodaje.

Ponude u zatvorenim kovertama se primaju do 26. oktobra 2015. u 09:00. i moraju uključiti broj LOT-a, ponuđenu cijenu, ime i prezime, adresu i broj telefona ponuđača.

Na koverti treba da je naznačeno PA/01/2015, a koverte treba dostaviti na sljedeću adresu: OHR Sektor Logistike, Emerika Bluma 1, 71000 Sarajevo, BiH.

Koverte će biti otvorene i razmatrane dana 26. oktobra 2015. od strane službenika OHR-a i carine. Vozila će biti prodata ponuđaču koji ponudi najveću cijenu. Najbolji ponuđač će biti obavješten telefonom i u roku od 24 sata od obavještenja će morati da uplati vozilo. Uplate se trebaju izvršiti putem bankovnog transfera prije preuzimanja.

Ukoliko najuspješniji ponuđač ne ispuni sve gore navedene uslove, vozila će biti ponuđena sljedećem najuspješnijem ponuđaču.

OHR zadržava pravo da okonča konkurs bez prodaje.