05.04.2001

Odluka o imenovanju Privremenog administratora za Hercegovacku banku

Koristeci se ovlastenjima koja su mi data u clanu V Aneksa 10 (Sporazum o implementaciji civilnog dijela Mirovnog Sporazuma) Opceg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je Visoki predstavnik konacni autoritet u zemlji u pogledu tumacenja navedenog Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog sporazuma; i posebno uzimajuci u obzir clan II.1.(d) prema kojem Visoki predstavnik “pruza pomoc kada to cijeni neophodnim, u iznalazenju rjesenja za sve probleme koji se jave u vezi sa civilnom implementacijom”;

Pozivajuci se na stav XI.2 Zakljucka Vijeca za implementaciju mira koji se sastao u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine, u kojem je Vijece pozdravilo namjeru Visokog predstavnika da iskoristi svoj konacni autoritet u zemlji u pogledu tumacenja Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog Sporazuma kako bi pomogao u iznalazenju rjesenja za probleme, kako je prethodno receno, “donosenjem konacnih odluka, kada to bude smatrao neophodnim” u vezi sa odredjenim pitanjima, ukljucujuci (u skladu sa tackom (c) ovog stava) “mjere u svrhu obezbjedjenja implementacije Mirovnog Sporazuma na citavoj teritoriji Bosne i Hercegovine i njenih entiteta”;

Zapazajuci vaznost koju je Medjunarodna zajednica pridala pravilnom upravljanju bankovnim sistemom u Bosni i Hercegovini, kao dijelu procesa implementacije mira;

Obaziruci se, poradi primjera pomenutog pridavanja vaznosti, na pozdrav Vijeca za implementaciju mira na Konferenciji odrzanoj u Londonu 4. i 5. decembra 1996. godine, angaziranosti vlasti u Bosni i Hercegovini da usvoje zakone u poljima koja ukljucuju i bankarstvo; nadalje obaziruci se na stav 44.a) Deklaracije sa sastanka Ministara Upravnog odbora pomenutog Vijeca, koji se odrzao u Luksemburgu 9. juna 1998. godine na kojem je Odbor napomenuo da bi oba Entiteta trebala usvojiti nove zakonske odredbe; i nadalje, obaziruci se na poziv vlastima Bosne i Hercegovine upucenim od strane pomenutog Vijeca, na njihovoj sjednici odrzanoj u Briselu 23. i 24. maja 2000. godine, da pomenute vlasti harmoniziraju, sirom zemlje, svoj pristup velikom broju podrucja ukljucujuci i bankarstvo.

Imajuci u vidu opetovanu i duboku zabrinutost koju je izrazila Medjunarodna zajednica, inter alia putem Deklaracije gore navedenog Vijeca koje se, kao sto je prethodno receno, sastalo u Briselu 23. i 24. maja 2000. godine, zbog ukorijenjene korupcije u Bosni i Herecegovini koja, osim sto ometa razvoj trzisne ekonomije, umanjuje znacaj demokratske vlasti i pustosi javne resurse;

Pozivajuci se na to da je Vijece za implementaciju mira, na njihovom navedenom sastanku u Briselu 23. i 24. maja 2000. godine, zahtijevalo od Visokog predstavnika da iskoristi svoj autoritet u skladu sa svojim manadatom da obezbjedi potpunu i ubrzanu implementaciju u svim sektorima civilne implementacije, ukljucujuci i uklanjanje prepreka koje stoje na putu ekonomskoj reformi.

Pozivajuci se na gnusanje koje je Medjunarodna zajednica jasno izrazila u proslosti u vezi sa paralelnim strukturama u Federaciji Bosne i Hercegovine;

Zapazajuci, poradi primjera takvog gnusanja, da je Vijece za implementaciju mira na pomenutoj Koneferenciji odrzanoj u Londonu 4. i 5.decembra 1996. godine, potvrdilo da sve administrativne i druge strukture u Federaciji moraju biti potpuno i nepovratno integrisane; nadalje, u priopcenju Upravnog odbora pomenutog Vijeca koje se sastalo u Sintri 30. maja 1997. godine se kaze da “Jednostrane radnje, kao sto su odrzavanje administrativnih ili drugih tijela koja su nekonstitutivna, se nece tolerisati”; i da je pomenuto Vijece kasnije izjavilo na pomenutoj Konferenciji odrzanoj u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine da su preostale paralelne i para-konstitutivne strukture na podrucju Federacije ilegalne i da se moraju raspustiti, te da “Vlasti u Federaciji trebaju javno obznaniti da su sve ove bivse institucije prestale funkcionirati. Bankovni racuni takvih struktura se moraju zatvoriti”; nadalje zapazajuci da se u Deklaraciji proizisloj sa sastanka pomenutog Vijeca koji je odrzan u Madridu 15. i 16. decembra 1998. godine kaze da se ucvrscavanje vladavine zakona moze postici inter alia raspustanjem paralelnih institucija i da Vijece podrzava rad na zaustavljanju daljeg postojanja paralelnih budzeta u nekim kantonalnim policijskim ustanovama i da je pomenuta Deklaracija ponovno naglasila da su preostale paralelne i para-konstitutivne strukture na podrucju Federacije ilegalne i moraju smjesta biti raspustene; i konacno zapazajuci da se u Predsjednickoj izjavi o Bosni i Hercegovini koju je procitao Predsjednik Vijeca sigurnosti Ujedinjenih naroda na sjednici Vijeca sigurnosti odrzanoj u New York-u 23. marta 2001 godine. kaze da “Vijece sigurnosti osudjuje nedavne jednostrane pokrete od strane takozvanog Hrvatskog Narodnog Sabora da uspostavi Hrvatsku samoupravu u otvorenoj suprotnosti odredbama Mirovnog Sporazuma”;

Duboko zabrinut informacijom da HVO drzi priblizno pedeset pod-racuna u Hercegovackoj banci (ciji je glavni registrirani ured smjesten u Mostaru) u koji, kako pokazuju registri, su uplaceni ogromni depoziti, ali koji ne pokazuju gdje se sada nalazi novac koji je uplacen na takav nacin niti kako je novac povucen ili isplacen na drugi nacin iz takvih pod-racuna;

Duboko zabrinut, takodjer, informacijom da pomenuta Hercegovacka banka ima znatnu investiciju u firmi poznatoj pod imenom Croherc AG koja isto tako posjeduje dio firme poznate pod imenom Primus AD Mostar koja isto tako ima vlasnistvo u pomenutoj Hercegovackoj banci tako da je pitanje pravog vlasnistva pomenute Hercegovacke banke nejasan, i stoga postoji zabrinutost glede nedostatka transparentnosti na podrucju u kojem je transparentnost od temeljnog znacaja u interesu opce javnosti;

Uvjeren da, u interesu javnog povjerenja u kredibilitet bankovnog sistema Bosne i Hercegovine opcenito, i posebno Hercegovacke banke, postoji potreba da se obezbijedi da racuni banke nisu skriveni od uobicajenog procesa racunovodstva, postoji potreba da se obezbijedi izbjegavanje nanosenje stete Federalnom budzetu, postoji potreba da se obezbjedi da sav novac koji se treba opravdati odgovarajucim Federalnim vlastima je pravilno i potpuno opravdan, postoji potreba da se obezbijedi da interesi bona fide ulagaca u banku nisu ugrozeni, postoji potreba da se obezbijedi transparentnost u javnom i bankovnom poslovanju, postoji potreba da se unaprijedi oslanjanje na i vjerovanje u osnovne principe demokracije, postoji potreba da se odupre uspostavljanju i/ili ozivljavanju paralelnih struktura i/ili nezakonitom finansiranju zakonitih ili fizickih lica i tijela u Bosni i Hercegovini, postalo je neophodno za poslovanje pomenute Hercegovacke banke da bude podvrgnuta najtemeljitijoj administraciji.

Uzimajuci u obzir i imajuci u vidu ukupnost gore pomenutih dogadjaja ovim donosim i zahtijevam da se objavi slijedeca:

ODLUKA

Da se imenuje Privremeni administrator za Hercegovacku banku

1. Gospodjica Toby Robinson je od 6. aprila 2001. godine imenovana kao Privremeni administrator pomenute Hercegovacke banke.

2. Pomenuto imenovanje je donijeto po i na osnovu ovlastenja datim Visokom predstavniku u skladu sa Opcim okvirnim sporazumom za mir u Bosni i Hercegovini. U cilju izbjegavanja sumnji ovim se izjavljuje da je pomenuto imenovanje donijeto bez obzira na interne zakone i propise.

3. Privremenom administratoru ce se pruziti pomoc od strane specijaliziranih timova ovlastenim od strane Privremenog administratora da obavljaju duznost po njezinim naredbama i svaki clan takvog tima ce dobiti pismo kao dokaz takvog ovlastenja i identificiranja nosioca.

4. Privremeni administrator i svi oni koji su ovlasteni da rade za nju ce imati neometan pristup prostorijama pomenute Hercegovacke banke kao i svakoj od njezinih ureda i podruznica, i imat ce kontrolu nad financijskim sredstvima, uredima, knjigama racuna i drugim registrima i dokumentima, elektronskoj opremi, elektronskim i papirnim spisima i svim drugim sredstvima banke, ukljucujuci njene podruznice. Takva kontrola ce podrazumijevati i kontrolu nad rezervama koje u ime Hercegovacke banke drzi Centralna banka Bosne i Hercegovine.

5. Privremeni administrator, uz pomoc svih onih koji imaju ovlastenja da rade za nju, se ovim ovlastava, poziva i opunomocava da poduzme sve neophodne i odgovarajuce mjere da bi se osigurala sredstva i registri banke i njenih poslovnica i podruznica kao sto je gore navedeno, kako bi se sprijecilo rasipanje kroz kradje ili druge neprikladne radnje.

6. Ako bi Privremeni administrator i/ili bilo ko od onih koji su imenovani i ovlasteni, kao sto je prethodno receno da joj pomognu, bili sprijeceni u izvrsavanju bilo kakvih mjera neophodnih za implementaciju ove Odluke, Privremeni adminstrator je opunomocena, u slucaju da smatra neophodnim, zahtijevati pomoc od Mirovnih stabilizacijskih snaga povrh vladinih tijela i zvanicnika, ukljucujuci clanove Financijske policije i Civilne policije.

7. Kadar vladinih tijela, zvanicnici, financijski policajci i drugi policajci u toku obavljanja duznosti odnosno pruzanja pomoci, kako je to gore navedeno, ce imati i zadrzati u toku cijelog perioda imunitet od krivicnog gonjenja u bilo kojem sudu.

8. Privremeni administrator ce, u toku perioda takve administracije, biti odgovoran za cuvanje sredstava i nastavljanje poslovanja pomenute Hercegovacke banke.

9. U vrijeme sluzbovanja ureda Privremenog administratora, ovlasti sluzbenika, direktora i dionicara pomenute Hercegovacke banke da donose odluke ili poduzimaju radnje, ce biti suspendovana. Privremeni administrator ce licno imati sve ovlasti takvih direktora, sluzbenika i dionicara, u skladu sa Odlukom Visokog predstavnika o njezinom imenovanju.

10. Privremeni administrator ce biti opunomocen kao imenovani Privremeni administrator Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, da inter alia:

a) prodaje sredstva i da se rijesi bilo kakvih obaveza Hercegovacke banke ako je to neophodno da se odrzi vrijednost iste;

b) odbaci ili izmijeni (zavisno od prava duznih trecoj strani) ugovore sklopljene od strane Hercegovacke banke, ili obavi pregovore i zapocne nove ugovore. Sto se tice izmjene ili izmjena, takva izmjena ili izmjene mogu ukljuciti izmjenu rata, tarifa i trajanje validnosti;

c) izda naredjenja u vezi sa otpustanjem, degradiranjem ili privremenim uklanjanjem jednog ili vise sluzbenika Hercegovacke banke sa funkcija koje trenutno obnasa takav ili takvi sluzbenici, ili izda naredjenje za promjenu podrucja odgovornosti individualnih sluzbenika Hercegovacke banke;

d) suspendira prihvacanje depozita od strane Hercegovacke banke e) potpise bilo kakve ugovore i dokumenta i prihvati obaveze u ime Hercegovacke banke;

f) podnese i zastupa potrazivanja kod odgovarajuceg suda ili sudova u Bosni i Hercegovini i u inostranstvu na ime i u ime Hercegovacke banke, i predstavlja interese iste u bilo kakvim sudskim procedurama u kojima se nalazi i/ili bi se mogla nalaziti;

g) suspendira bilo kakvu vrstu placanja sluzbenicima, direktorima i dionicarima Hercegovacke banke.

11. Privremeni administrator ce imati punomoc da u bilo koje vrijeme donese odluku da su svi, ili dio, depozita ili investicija uplacenih od strane javnosti u Hercegovacku banku potpuno ili djelimicno blokirani na period od maksimalno jedne godine. Ako bi se proglasila naredba o blokiranju, kako je to gore receno, Privremeni administrator ce poduzeti sve mjere koje smatra odgovarajucim u cilju privremenog ocuvanja priblizne vrijednosti takvih depozita i investicija u Hercegovackoj banci.

12. Privremeni administrator ce odgovarati Visokom predstavniku o pomenutoj administraciji kad to od nje bude zahtijevao Visoki predstavnik i njene ovlasti i pomenute administracije ce se okoncati kako od ovog trenutka odluci Visoki predstavnik.

13. Nadalje, i uz imunitet posebno osiguranim clanom 7 ove Odluke, Privremeni administrator i sve ostale osobe koje su ovlastene da rade za nju, u skladu sa ovom Odlukom Visokog predstavnika, ce bez obzira na uvjete bilo kakvog lokalnog zakona ili lokalnih zakona, imati potpun imunitet tokom citavog razdoblja od krivicnih gonjenja pokrenutih kod bilo kojeg suda u vezi sa djelima izvrsenim od strane nje ili njih po ili na osnovu mandata datog ovom Odlukom i u toku obavljanja duznosti iste.

14. U cilju izbjegavanja bilo kakvih sumnji ili dvosmislenosti ovim se izricito izjavljuje i ukazuje da je odredbe ove Odluke, svaku od njih, odredio Visoki predstavnik u skladu sa njegovim medjunarodnim mandatom i stoga nisu podlozna jurisdikciji sudova u Bosni i Hercegovini

Ova odluka, koja stupa na snagu odmah, ce bez odlaganja biti objavljena u Sluzbenim Novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

Sarajevo, 5. april 2001Wolfgang Petritsch
 Visoki predstavnik

Office of the High Representative