19.08.2014

Obavijest o Odluci visokog predstavnika da ukine zabranu izrečenu Goranu Božičkoviću Odlukom visokog predstavnika od 7. septembra 2000. godine

84/14

Svojom Odlukom od 7. septembra 2000.godine (“Odluka iz 2000.godine”), visoki predstavnik je smijenio gospodina Gorana Božičkovića s položaja šefa OMI-ja u Bratuncu. Navedenom Odlukom takođe je zabranjeno g. Božičkoviću kandidiranje za izbornu ili imenovanu dužnost odnosno obavljanje imenovane javne dužnosti (“zabrana”) osim ako se ne ovlasti da se za istu kandidira odnosno da istu obavlja.

Na osnovu razmatranja predmeta g. Božičkovića, odlučio sam da ovu zabranu ukinem. Gospodinu Goranu Božičkoviću se odlukom visokog predstavnika više ne zabranjuje da se kandidira za izbornu ili imenovanu dužnost odnosno obavlja imenovanu javnu dužnost. Radi izbjegavanja svake sumnje, svaka zabrana koja proizlazi iz Odluke iz 2000. godine ovim se putem ukida.

Ovakav ishod opravdavaju načela pravičnosti, pravilnog upravljanja i razboritog ispunjavanja međunarodnog mandata visokog predstavnika, kojima se uzima u obzir ravnoteža između zaštite državne stabilnosti i prava pojedinaca.

Ovom Odlukom ne dovodi se u pitanje validnost Odluke iz 2000. godine. Ovom Odlukom ne ovlašćuje se g. Božičković da se vrati na dužnost sa koje je smijenjen na osnovu Odluke iz 2000. godine. Takođe, ovom Odlukom, njemu se ne daje pravo na odštetu po osnovu bilo koje naknade, drugih oblika neostvarenih novčanih beneficija ili privilegija odnosno statusa koje je izgubio kao rezultat Odluke iz 2000. godine.

Ova Odluka ne predstavlja amnestiranje nego prospektivno ukidanje Odluke iz 2000. godine. Odluka iz 2000. godine se ne briše i ostaje kao integralni dio zakonodavne evidencije Bosne i Hercegovine.

Ovom Odlukom se ne utiče na rješenje niti se njome na drugi način ne prejudicira rješenje u bilo kojem pravnom postupku koji se vodi ili će se voditi unutar ili izvan Bosne i Hercegovine.

Ukoliko su odredbe ove Odluke u suprotnosti s domaćim zakonodavstvom u vezi sa bilo kojim od predmeta koji su njom obuhvaćeni, ova Odluka će biti mjerodavna. Odluke visokog predstavnika imaju veću pravnu snagu i prednost u odnosu na domaće zakonodavstvo koje je s njima u suprotnosti. Ovom zakonodavnom izjavom deklarativno se obuhvaćaju postojeće i buduće odluke visokog predstavnika.

Ova Odluka stupa na snagu odmah i ne zahtijeva preduzimanje nikakvih dodatnih proceduralnih radnji.

Ova Odluka se objavljuje odmah u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”.

Sarajevo, 19. avgusta 2014.
Dr. Valentin Inzko
Visoki predstavnik