photo-PDHRofficial2-738

Dennis Walter Hearne

Prvi zamjenik visokog predstavnika i supervizor za Distrikt Brčko od oktobra 2017. do novembra 2018. godine

Dennis Hearne, viši službenik Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država (State Department), obavljao je dužnost prvog zamjenika visokog predstavnika u Uredu visokog predstavnika u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, od oktobra 2017. do novembra 2018. godine. U svojstvu prvog zamjenika, gospodin Hearne je pružao podršku visokom predstavniku u provođenju Općeg okvirnog sporazuma za mir (poznatog i kao Daytonski mirovni sporazum), koji je osnova  za mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini od završetka rata u BiH. Hearne je također bio međunarodni supervizor za Distrikt Brčko, što je posebno administrativno područje u okviru Bosne i Hercegovine.

Prije dolaska u Sarajevo, gospodin Hearne obavljao je dužnost zamjenika šefa misije Sjedinjenih Američkih Država u Afganistanu (oktobar 2016. – septembar 2017.), dužnost višeg savjetnika za pitanja državne sigurnosti američkog državnog podsekretara za politička pitanja, ambasadora Thomasa A. Shannona (2015.-2016.), dužnost savjetnika za vanjsku politiku u Komandi Američke vojske za specijalne operacije (2012.-2015.). U ranijim konfliktnim zonama i misijama za stabilizaciju stanja, gospodin Hearne je obavljao dužnost savjetnika u okviru američkih zračnodesantnih pješadijskih jedinica raspoređenih u istočnim područjima Afganistana u periodu od 2007. do 2009. Bio je u službi u Hrvatskoj i BiH tokom sukoba 1993.-1996. godine, nakon čega je u periodu od 1996. do 1998. godine radio za Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju.

Osim rada na političkim i vojnim pitanjima, Hearne je jedan od najiskusnijih diplomata State Departmenta u Brazilu. Od 2009. do 2012. godine bio je generalni konzul SAD u Rio de Janeiru, od 2003. do 2007. radio je kao politički savjetnik u američkoj ambasadi u Braziliji, a prije toga je obavljao dužnosti u Braziliji i Sao Paolu. Njegove ostale dužnosti u vanjskim poslovima uključuju i rad u američkoj ambasadi  u Lisabonu te niz dužnosti u Birou za evropske i evroazijske poslove te Birou za političko-vojne poslove State Departmenta.

Rođen je u Sjevernoj Karolini, a u službu u vanjskim poslovima stupio je 1985. godine. Na Nacionalnom vojnom koledžu stekao je magisterij iz nacionalne sigurnosne strategije, a diplomirao je na Wake Forest univerzitetu. Govori portugalski, a učio je i službene jezike zastupljene u bivšој Jugoslaviji. Šest puta je bio dobitnik nagrade za vrhunske počasti State Departmenta, a američka vojska dodijelila mu je medalju za izuzetnu civilnu službu.