10.01.2020 OHR

Novo Vijeće ministara da pokrene zemlju naprijed

Sada kada je konačno formirano novo Vijeće ministara, OHR očekuje da ono odmah počne preduzimati potrebne korake da ovu zemlju pokrene naprijed u skladu sa njenim obavezama i deklariranim ciljevima.

Puno poštivanje i kontinuirano provođenje Općeg okvirnog sporazuma za mir, fokusiran i ubrzan reformski put, uključujući i unapređenje ekonomije, vladavine prava, ljudskih prava i borbe protiv korupcije – to je ono što treba Bosni i Hercegovini i što se očekuje od Vijeća ministara BiH da realizira. Osim ovih prioriteta, očekivanja građana BiH također idu u pravcu da se vrijeme izgubljeno u proteklih petnaest mjeseci mora nadoknaditi.

Kako bi se ostvario taj cilj, usvajanje dovoljno velikog budžeta za 2020. godinu na nivou koji omogućava institucijama BiH da izvršavaju svoje ustavne i zakonske obaveze bio bi ključni instrument Vijeća ministara BiH.