OSCE-OHR-US-UK-EU-logos
07.04.2020 OSCE, OHR, Ambasada SAD, Ambasada UK, EU/EUSR

Misija OSCE-a u BiH, OHR, US Ambasada, UK Ambasada, Delegacija EU u BiH i specijalni predstavnik EU u BiH pozivaju na prevenciju korupcije kao neizostavan dio borbe protiv pandemije COVID-19

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, Ured visokog predstavnika, Ambasada Sjedinjenih Američkih Država, Ambasada Velike Britanije, Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik EU u BiH uvažavaju činjenicu da su institucije Bosne i Hercegovine (BiH) uvele niz mjera u cilju prevencije i borbe protiv širenja bolesti COVID-19, te ublažavanja socio-ekonomskih posljedica pandemije.

Iako su odlučne mjere neophodna pretpostavka borbe protiv širenja bolesti, te mjere moraju biti proporcionalne, zakonite i transparentne. Vlade također moraju poduzeti mjere kojima se umanjuje rizik korupcije, te izbjegavati donošenje istovjetnih mjera i nekoordinirano djelovanje, što može povećati mogućnosti za nenamjensko trošenje, prevare i zloupotrebe. Korupcija može ugroziti napore usmjerene na borbu protiv virusa, kao i ozbiljno narušiti povjerenje javnosti u ispravno postupanje nadležnih organa u BiH, u vrijeme kada je to najpotrebnije.

U interesu očuvanja povjerenja javnosti, sve urgentne mjere potrebno je donositi na fer, odgovoran, vjerodostojan i transparentan način. Imajući to u vidu, veoma je važno da institucije u BiH ulože znatan trud u provođenje urgentnih procedura javne nabavke, u skladu sa važećim zakonima, u cilju sprečavanja bilo kakve zloupotrebe tih procedura. Ovo je posebno važno u slučaju nabavki u sektoru zdravstva, ali i u svim drugim sektorima koji su pogođeni aktuelnom krizom. Podjednako je važno izbjeći moguće zloupotrebe urgentne vanjske pomoći, te osigurati transparentnost i odgovornost u procesu distribucije pomoći.

Nepohodno je da jasna antikorupcijska perspektiva bude nezaobilazan dio procesa donošenja potrebnih mjera u institucijama BiH. Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, Ured visokog predstavnika, Ambasada Sjedinjenih Američkih Država, Ambasada Velike Britanije, Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik EU u BiH naglašavaju svoju podršku za institucije u BiH u ovim izazovnim vremenima i pozivaju sve izvršne organe u BiH i njihove timove za borbu protiv korupcije da izrade planove za umanjenje rizika korupcije, te pozivaju na integraciju mehanizama zaštite od korupcije u sve javne intervencije kako sada, tako i u periodu nakon završetka pandemije.