10.12.2014 OHR

Konferencija za novinare nakon okončanja sjednice UO Vijeća za provedbu mira

Vrijedi izgovorena riječ.

Visoki predstavnik Valentin Inzko

Dame i gospodo,

Hvala vam što ste došli. Upravo vam je podijeljen Komunike PIC-a u kojem ćete naći osnovne zaključke našeg dvodnevnog zasjedanja. Međutim, smatrao sam da bi bilo korisno da vam objasnim neke detalje o načinu na koji smo došli do ovih zaključaka.

Prije svega, želim istaći da je ova sjednica PIC-a održana u pozitivnoj atmosferi i da su, prema tome, i naši zaključci okrenuti ka boljoj budućnosti Bosne i Hercegovine i svih njenih građana. Posebno nas je ohrabrio i sastanak sa novoizabranim Predsjedništvom Bosne i Hercegovine, na kojem smo čuli mnogo konkretnih ideja i pozitivnih poruka o tome kako ovu zemlju treba pokrenuti naprijed, u pozitivnom smjeru.

Dozvolite mi da vam skrenem pažnju na činjenicu da smo se u najvećem dijelu Komunikea fokusirali na konkretne mjere kojima će se umanjiti teškoće s kojima se građani BiH suočavaju, te ponuditi perspektiva za poboljšanje njihovog životnog standarda.

Trenutni i kratkoročni prioritet je što hitnije formiranje vlasti na svim nivoima na način koji je u potpunosti sukladan zakonu, uključujući i poštivanje odgovarajućih, za to predviđenih rokova. Konkretnije, očekujemo od kantona da ubrzaju proces nominiranja delegata u Dom naroda Federacije Bosne i Hercegovine. Do sada je samo jedan kanton izabrao delegate u okviru definiranih rokova. Želio bih iskoristiti ovu priliku da pohvalim zastupnike u Srednjobosanskom kantonu, koji su taj proces blagovremeno okončali i pozovem druge kantone da slijede njihov primjer.

Nakon što organi vlasti budu formirani, Bosnu i Hercegovina treba vratiti na pravi kolosijek i građanima osigurati posao od kojeg mogu živjeti pošteno.

Ovaj komunike, i razgovori koji su vođeni prije njegovog usaglašavanja, u najvećoj se mjeri odnosi na razumne i provedive mjere koje novoizabrani organi vlasti mogu i trebaju poduzeti kako bi ovu zemlju izvukli iz postojeće socijalne i ekonomske krize.

Tokom sjednice, ja sam Upravnom odboru skrenuo pažnju na činjenicu da je ekonomska situacija zaista izuzetno teška. U svom nedavnom izvještaju koji sam prezentirao pred Vijećem sigurnosti UN-a, kao i u izvještaju koji se odnosi na napredovanje BiH prema EU-u, iznesene su neke od sljedećih činjenica:

  • Uprkos najnovijim zvaničnim statističkim podacima koji pokazuju nešto bolju sliku u odnosu na isti period prošle godine, BiH se i dalje suočava s ozbiljnim ekonomskim izazovima.
  • U Bosni i Hercegovini danas imamo više od pola miliona nezaposlenih.
  • Stopa nezaposlenih mladih ljudi je istinski šokantna, radi se o oko 60%.
  • Više od 40.000 preduzeća ima najmanje jedan bankovni račun koji je blokiran zbog nesolventnosti.
  • S prosječnom platom od 826 KM i prosječnom penzijom od 352 KM, čak i oni koji imaju redovna primanja jedva sastavljaju kraj s krajem. To je slika istinskog i širokorasprostranjenog siromaštva u ovoj zemlji.
  • Za osnivanje firme je potrebno 11 procedura, 37 dana, a 180 dana se čeka dozvola.

Dakle, dozvolite mi da kažem vrlo jasno: Upravni odbor je čvrsto i nedvosmisleno na strani BiH, njenog napretka i na strani građana Bosne i Hercegovine.

Iz tog razloga Upravni odbor apelira na bosanskohercegovačke političare da riješe ekonomsku krizu i da se ova zemlja ponovo vrati poslu.

Postoje dvije stvari koje daju razloga za optimizam:

Prva je da je napredak postignut nakon izbora u okviru procesa formiranja vlasti na različitim nivoima daleko bolji nego što je to bio slučaj prije četiri godine. Dakle, moguće je da ćemo ranije imati uspostavljene organa vlasti koji se mogu uhvatiti u koštac s ekonomskom krizom i početi mijenjati situaciju.

Druga stvar su puno energičniji pristup i napori koji se trenutno poduzimaju u vezi s inicijativom EU, sa ciljem revitaliziranja procesa reformi u BiH i napredovanja BiH ka EU, pri čemu ostaju isti zahtjevi i uslovi potrebni za pridruživanje Evropskoj uniji, ali imaju novi redoslijed. To su stvari koje PIC podržava.

Ovo su bili ključni elementi tokom razgovora predstavnika Upravnog odbora i razgovora Upravnog odbora s novim članovima Predsjedništva. Sastanci su bili vrlo poslovni, uz produktivnu razmjenu ideja i mišljenja. Nakon sastanka smo bili puni nade i pod utiskom da su članovi Predsjedništva potpuno svjesni da se nešto mora hitno uraditi na rješavanju ekonomske krize, a Upravni odbor PIC-a je spreman da sarađuje s partnerima iz BiH koji imaju ozbiljne namjere u tom pogledu.

Sada bih dao riječ ambasadoru Robinsonu koji će vam nešto više reći o dijelu razgovora koji se odnosi na situaciju u Mostaru.

Prvi zamjenik visokog predstavnika David M. Robinson

Dozvolite mi da još jednom podvučem ono što je visoki predstavnik već rekao, a to je da smo tokom jutrošnjeg sastanka s Predsjedništvom vodili vrlo konstruktivan razgovor i čuli smo odlučnost sagovornika da se fokusiraju na egzistencijalna pitanja koja utječu na život prosječnih građana ove zemlje kako bi pokušali poboljšati njihov životni standard. Dakle, mislim da smo stvorili prostor za produktivan i kooperativan odnos međunarodne zajednice s novim organima vlasti kao i za daljnje razvijanje tog odnosa.

O Mostaru smo u okviru PIC-a kratko razgovarali, pri čemu smo naglasili neuspjeh HDZ BiH i SDA da postignu dogovor čime bi se omogućilo građanima Mostara da iskoriste svoje ustavno pravo i glasaju za lokalne vlasti. Smatramo, naravno, da je to veliki neuspjeh i nadamo se da će se predstavnici stranaka koje trebaju riješiti ovo pitanje uskoro sastati da pronađu način koji će omogućiti građanima da izaberu svoje predstavnike.

U međuvremenu, naravno, gradska uprava u Mostaru se suočava s potencijalnim problemom u vezi s budžetima. Pokušat ćemo da sarađujemo sa strankama i svim ostalim koji snose posljedice ovakvog stanja kako bismo pronašli rješenje koje će omogućiti daljnje funkcioniranje Mostara do pronalaženja trajnijeg rješenja.

Hvala.

Visoki predstavnik Valentin Inzko

Hvala vam, ambasadore Robinson.

Želio bih napomenuti da je Upravni odbor također razgovarao o potrebi da se ubrza reakcija na katastrofalne štete nastale nakon proljetnih poplava. Međunarodna donatorska konferencija održana u julu je uspostavila mehanizme za financiranje aktivnosti na saniranju šteta, ali nismo imali političke inicijative ili odlučnosti administracije da se počne s djelovanjem, a to nam je neophodno da bi se ova financijska sredstva realizirala kroz stvarnu pomoć na terenu.

Međunarodna zajednica je spremna s praktičnim vidovima pomoći, ali su nam potrebni naši bosanskohercegovački politički partneri da tu pomoć pruže građanima.

PIC je takođe pozvao na poduzimanje značajnih napora u okviru pravosudnog sektora kako bi se suprotstavilo korupciji i osiguralo efikasnije procesuiranje ratnih zločina, te je pozvao i na ponovno fokusiranje napora na obrazovnu reformu.

Članice NATO-a Upravnog odbora PIC-a i Japan takođe su pozvali organe vlasti da postignu napredak u procesu registracije perspektivne vojne imovine, što ostaje preduslov za aktiviranje Akcionog plana za članstvo u NATO-u (MAP).

Ovo nisu nove inicijative, ovo je poziv za novoizabrane vlasti da poduzmu aktivnosti koje su odavno trebale biti provedene.

Na ovoj sjednici Upravnog odbora PIC-a imao sam obavezu da istaknem kako je strpljenje građana Bosne i Hercegovine skoro na izmaku. Jedino što može pomoći u rješavanju frustracija u ovoj zemlji je jasno, efikasno i razumno djelovanje novoizabranih vlasti.

Građani i međunarodna zajednica puno očekuju od novih vlasti, a lopta je sada u uglu bosanskohercegovačkog političkog rukovodstva.

Međunarodna zajednica je spremna da pomogne BiH da se vrati na pravi put, ali moramo vidjeti jasne signale novoizabranih vlasti da su spremni zasukati rukave i prihvatiti se teškog posla koji će donijeti rezultate.

Imamo stvarnu šansu da promijenimo stvari. Osigurajmo da ta šansa bude iskorištena.