13.12.2011 Sarajevo

Konferencija za medije nakon sjednice Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira

Visoki predstavnik Valentin Inzko:

Hvala vam što ste došli. Primjerci Komunikea će vam biti dostavljeni čim budu dostupni, mislim, ubrzo, ali sam želio da razgovaram sa vama kako bih vam dao detaljniji uvid u ono o čemu je razgovarano i šta je odlučeno na sastanku. Prije svega, dopustite mi da kažem da je sastanak bio uspješan, dosta smo obradili i otvoreno se bavili izazovima, sa fokusom na praktična rješenja. Želio bih da istaknem jednoglasnost i jasno jedinstvo svrhe Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (PIC) u vezi sa velikim izazovima sa kojima se ova zemlja suočava. Ovaj sastanak se uglavnom bazirao na onome što dolazi u vezi sa problemima sa kojima će se Bosna i Hercegovina morati suočiti u 2012. godini. Evo nekih ključnih tačaka o kojima smo razgovarali.

Ako želimo da vidimo neophodan napredak u 2012. godini, tada nam je neophodno Vijeće ministara, ili, kako su neki od članova rekli, ako ne bude Vijeća ministara, tada nam je potrebno u potpunosti funkcionalno sadašnje, odlazeće Vijeće ministara. Ali, potrebna nam je vlada koja radi. Neuspjeh sporazuma o Vijeću ministara umanjuje pouzdanje građana i međunarodne zajednice u odlučnost lidera da izmijene političku i društvenu dinamiku u Bosni i Hercegovini. Zbog ovoga, Bosna i Hercegovina mora da se suoči sa velikim izazovima, uključujući globalnu ekonomsku krizu, smanjivanje investicija i povećanu nezaposlenost u zemlji ako ne bude ustanovljena odgovarajuća vlast na državnom nivou. To je također nanijelo štetu statusu zemlje kod međunarodnih kreditnih rejting agencija. Kao što znate, Bosna i Hercegovina je nedavno dobila niži status.

PIC je također razmatrao trenutni ćorsokak u postizanju sporazuma o budžetu BiH za ovu godinu, kao i za sljedeću, radi se, naravno, o budžetu na državnom nivou. PIC je razmotrio neuspjeh političkih aktera da započnu provođenje odluka Ustavnog suda BiH o određenim elementima izbornog sistema u Mostaru unutar za to predviđenog roka utvrđenog od strane suda, a ovaj rok je vrlo važan jer iduće godine imamo izbore, i u Mostaru, a kako bi izbori bili provedeni na propisan i valjan način, sve treba da bude spremno puno prije samih izbora. Napori moraju biti učinjeni na vrijeme kako bi se primijenio novi sistem na općinskim izborima u oktobru sljedeće godine i to je ono na čemu partije trebaju snažno raditi kako bi se ovo pitanje riješilo na vrijeme.

PIC je također razmatrao situaciju u Brčkom, pozdravljajući odluku Vlade Republike Srpske o mapama. Kao što znate, Vlada RS je nedavno, 1. decembra, izdala novu mapu, mi smo je primili prije nekoliko dana, tako da je ova mapa ušla u današnja razmatranja. To također dokazuje da uvjetovanje ima efekta, ne uvijek, ali u ovom slučaju mi smo tražili novu mapu i to je učinjeno. Supervizor za Brčko je ovdje sa nama, pa ću njemu, nakon što završim, prepustiti da pitanja Brčkog iznese detaljnije.

Važan element na ovom sastanku PIC-a bio je jutrošnji izvještaj ministra finansija Vrankića. Uz prezentaciju ministra Vrankića, MMF je ponudio vrijedne ocjene o ekonomskoj i situaciji sa budžetom. Političke opstrukcije spriječile su Fiskalno vijeće BiH da radi na odgovarajući način. To je također spriječilo postizanje sporazuma o državnom budžetu, što znači da bi usluge građanima širom zemlje mogle biti dovedene u pitanje za određene grupe ljudi u 2012. godini.

Također smo razmatrali pitanje ispunjavanja 5+2 uvjeta. Nažalost, uz izuzetak određenih pozitivnih vijesti iz Brčkog, u osnovi nije bilo napretka od našeg posljednjeg susreta.

PIC je također informiran o naporima da se ubrza proces povratka izbjeglica. Nakon Regionalne konferencije koja se u novembru održala u Beogradu, Donorska konferencija će se održati u aprilu sljedeće godine u Sarajevu. Ova konferencija će se baviti onime što je potrebno da bi se implementirala revidirana strategija implementacije Aneksa VII, koju je usvojio bosanskohercegovački Parlament 2010. godine, uključujući potrebe 8600 stanovnika kolektivnih centara u Bosni i Hercegovini.

PIC je također pozdravio poboljšanje rezultata na uništavanju naoružanja visokog rizika, posebno u provođenju člana 3. Konvencije o zabrani kasetnog naoružanja, ali je primijetio da, općenito, uništavanje opasnih materija i naoružanja treba da bude ubrzano.

PIC je razmatrao napredak, određeni napredak u obrazovnoj reformi, što je važno za širi proces pomirenja. PIC je naglasio da će kvalitetan obrazovni sistem, koji je interkulturalan, inkluzivan i nediskriminatoran, doprinijeti dugotrajnom miru i stabilnosti zemlje.

Delegacije PIC-a i dalje izražavaju zabrinutost u pogledu provođenja Strategije o ratnim zločinima i traže povećanje napora institucija BiH u procesuiranju ratnih zločina. Delegacije pozdravljaju dolazak specijalnog predstavnika Evropske unije i blisku saradnju ureda OHR-a i EUSR-a, ali u isto vrijeme izražava zabrinutost jer politički lideri još uvijek nisu pozitivno reagirali na evropska pitanja. Također su osudili napade na državne institucije i Dejton, što samo ugrožava napredak.

PIC je jasno rekao na ovom sastanku da OHR uživa njegovu punu podršku u pogledu izazova Dejtonskom mirovnom ugovoru, uključujući suverenitet i integritet Bosne i Hercegovine. Dakle, PIC je dao punu podršku, kao što je to učinilo i Vijeće sigurnosti UN-a sredinom novembra. PIC je također dao punu podršku visokom predstavniku i Uredu visokog predstavnika. Ova funkcija je i dalje neophodna, a ja, kao visoki predstavnik, nastavit ću da osiguravam da taj mandat u potpunosti bude izvršen. OHR i PIC, zajedno sa narodima Bosne i Hercegovine, zajedno će učiniti napore da ta budućnost postane realnost, a to će se desiti mnogo prije ako budemo vidjeli promjenu stavova koje su do sada neki politički lideri ispoljili. A ta promjena je zaista neophodna. Sa ovog sastanka izlazim uvjeren da postoje praktična rješenja ozbiljnih problema sa kojima se ova zemlja suočava, i, više nego ikad, kao visoki predstavnik, posvećen sam tome da pomognem relevantnim akterima da se o ovim rješenjima usaglase i provedu ih u praksu.

Kako je Brčko bilo prilično važna tema tokom sastanka PIC-a, sada ću dati riječ supervizoru za Brčko koji će vam dati više detalja o našim razgovorima. Hvala.

Prvi zamjenik visokog predstavnika Roderick Moore:

Hvala, visoki predstavniče. Dobar dan. Prema Konačnoj odluci, nije na supervizoru za Brčko, nego na Upravnom odboru, Upravnom odboru PIC-a, koji je na kraju zadužen da donosi odluke, da odluči da li će ukinuti režim supervizije, tako da danas neću govoriti u ime Upravnog odbora, nego ću podijeliti svoja zapažanja o prilično intenzivnim razgovorima koji su vođeni o Brčkom, kao što je to nagovijestio visoki predstavnik. A ona, naravno, nisu nova, stajao sam pred vama u više navrata i isticao da je pitanje Brčkog bilo detaljno razmatrano i na ranijim sastancima Upravnog odbora PIC-a. Prvo što bih želio da kažem je da Upravni odbor danas nije donio odluku o ukidanju supervizije. Režim supervizije u Brčkom ostaje nepromijenjen. Ali, drugo što bih želio da kažem jeste nešto što je visoki predstavnik rekao prije nekoliko trenutaka, a to je da je Upravni odbor jednoglasno pozdravio napredak, posebno usvajanje novog dekreta u Republici Srpskoj, o mapi, koji čini se da ukazuje na to da ne postoji međuentitetska linijarazgraničenja na teritoriji Brčko Distrikta, što je, naravno, jedna od ključnih odredaba Konačne odluke o Brčkom, i također, čini se da pokazuje vrlo važan korak naprijed u smislu ispunjavanja obaveza Republike Srpske prema Konačnoj odluci u pogledu Odluka supervizora i drugih pravnih akata.

Mislim da u Upravnom odboru postoji generalno osjećaj da je ovim korakom Republika Srpska otvorila vrata jednom procesu, razgovorima koji će se, da upotrijebim izraz iz Komunikea, brzo odvijati u narednim sedmicama i mjesecima, a što bi moglo da dovede do donošenja odluke o ukidanju režima supervizije. Ne postoji obaveza, ali sasvim sigurno postoji pozitivan impuls u smislu postizanja tog cilja. Moram ovdje da naglasim da je Turska izrazila rezerve, uzimajući u obzir krhku političku atmosferu u Bosni i Hercegovini, nejasnoće u vezi odluke koju je donijela Vlada Republike Srpske i to da li je ova mapa, koja je usvojena u Banjoj Luci, obavezujuće prirode. Tokom sljedećih nekoliko sedmica i mjeseci, pretpostavljam da će se članovi Upravnog odbora konsultirati u vezi Aneksa II. Aneks II je dio Dejtona iz kojeg proizlazi arbitražni proces u Brčkom, a tu su i dva entiteta, koja će, pretpostavljam, biti u konsultacijama sa Brčko Distriktom, a to je sasvim sigurno i moja preporuka. Također pretpostavljam da će se članovi Upravnog odbora kod kuće konsultovati sa domaćim parlamentima, kongrеsima i tako dalje. Još jedan važan element današnjih razgovora ticao se ne samo režima supervizije nego i statusa Arbitražnog tribunala u Brčkom, koji je ustanovljen, kao što znate, ili predviđen, Aneksom II Dejtona 1995. godine i formiran nedugo nakon toga, a to je tijelo koje je ustanovilo režim supervizije i dovelo do donošenja Konačne odluke 1999. godine, što je također dovelo i do ustanovljavanja Brčko Distrikta. A razmišljalo se i o tome da li bi Arbitražni tribunal nastavio postojati, možda, čak i nakon eventualnog kraja supervizije.

Hvala.