22.12.2009 Sarajevo

Govor visokog predstavnika Valentina Inzka na konferenciji za novinare u vezi sa popisom državne imovine

Hvala vam što ste danas došli.

Dana 12. augusta sam najavio da će OHR sačiniti popis državne imovine. Drago mi je što sam u mogućnosti da kažem da je taj popis državne imovine završen. 

Kutije pored mene sadrže dokumente o državnoj imovini BiH i predstavljaju rezultat popisa.

Moj cilj je bio i ostaje jasan – želim omogućiti tranziciju OHR-a u EUSR. Kao što znate, državna imovina je jedan od pet prioriteta koje je zadalo Vijeće za provedbu mira u februaru 2008. godine.

Nakon ove konferencije za medije cjelokupan materijal u kojem su detalji iz 979 jedinica u BiH i 21 u inozemstvu,  dostavit ćemo Vijeću ministara, a kopije svim drugim vladama i institucijama. Ovom primopredajom Tim OHR-a za popis državne imovine je završio svoj rad.

Sada je na političkim liderima ove zemlje da se angažuju na pitanju raspodjele državne imovine. Želio bih ih pozvati da što je prije moguće otpočnu političke pregovore koji će rezultirati međuvladinim sporazumom.

Tim sporazumom će se osigurati da svaki nivo vlasti u Bosni i Hercegovini posjeduje imovinu koja mu treba da obavlja svoje odgovarajuće ustavne i pravne nadležnosti.     

Želio bih iskoristiti ovu priliku da javno pohvalim moj tim. Obavili su nevjerovatan posao.

Tim se sastojao od 18 bh. građana i dva međunarodna člana. Sve su to eksperti iz oblasti geodetske uprave, imovinsko-pravnih pitanja te upravljanja projektima, a neki imaju  više od 20 godina iskustva u ovoj oblasti.

Tih dvadeset ljudi su u roku od 13 sedmica prikupili podatke iz 48 zemljišno-knjižnih i više od 140 katastarskih ureda u BiH.

Mogli smo već prije nekoliko sedmica završiti ovaj proces, ali nismo jer nam je pristup podacima u RS-u bio uskraćen sve do 9. novembra.

Tek je tada direktor Republičke uprave za geodetska i imovinsko-pravna pitanja, Tihomir Gligorić, naznačio da je premijer Dodik dao zeleno svjetlo, te da će biti u poziciji da u potpunosti sarađuje.

Šta je sljedeći korak? OHR će sada kopiju izvještaja o popisu, kao i elektronsku kopiju baze podataka o popisu, sa pristupom cjelokupnoj relevantnoj dokumentaciji, dostaviti entitetskim vladama i Vladi Distrikta Brčko. Kao što sam već rekao, pregovori političkih lidera o raspodjeli državne imovine sada mogu početi.     

Ovdje bih također želio spomenuti da sam danas obavijestio premijera Špirića o završetku rada na popisu. U razgovoru s premijerom sam istakao da lokalne institucije trebaju same procijeniti koja nepokretna imovina  im je potrebna u budućnosti.

Želim iskoristiti ovu priliku da zahvalim Vijeću za provedbu mira na njihovoj punoj podršci ovom projektu i da uputim moju iskrenu zahvalnost vladama koje su finansirale ovaj projekat: vlade Sjedinjenih Američkih Država, Švedske, Italije i Njemačke.

Dozvolite mi da se nakratko osvrnem na istoriju pitanja državne imovine i prednosti koje će donijeti popis državne imovine.

Sporazum o sukcesiji SFRJ stupio je na snagu 2004. godine i definirao kako će se pokretna i nepokretna imovina bivše SFRJ raspodijeliti između bivših republika. Tek nakon toga je zaista postalo praktično moguće rješavati ova pitanja unutar same BiH.

Godine 2004. Vijeće ministara je pokrenulo proces rješavanja ovog pitanja i donijelo odluku o osnivanju komisije za državnu imovinu i tom odlukom je utvrđena definicija državne imovine. I predmet našeg popisa temelji se na definiciji Vijeća  ministara. Unatoč naporima koje je 2004. godine uložilo Vijeće ministara kako bi otpočelo rješavati ova pitanja, entitetske vlade su ipak nastavile da prodaju državnu imovinu i njom raspolažu.

Zbog toga je u martu 2005. godine, visoki predstavnik zabranio entitetima i državi da raspolažu takvom imovinom sve dok Državna komisija za imovinu ne bude u mogućnosti da riješi ovo pitanje.

Politički sporovi tokom protekle četiri i pol godine su spriječili Komisiju da okonča svoj rad, te tako zabrane raspolaganja i dalje važe.

Upravni odbor Vijeća za provedbu mira je u februaru 2008. godine naznačio da je prihvatljivo i održivo rješenje pitanja raspodjele imovine između države i ostalih nivoa vlasti prvi cilj za zatvaranje OHR-a i tranziciju u misiju koju će predvoditi EU u BiH.

Ukoliko ostavimo prestanak rada OHR-a po strani, možda najvažniji razlog zbog kojeg pitanje državne imovine mora biti riješeno je da ova zemlja bude u stanju smjestiti institucije koje će morati  izgraditi kao dio procesa pristupanja EU.

Jednako važna je i činjenica da će novac poreskih obveznika biti sačuvan. Troškovi iznajmljivanja prostora za institucije BiH samo za sljedeću godinu iznose 28 miliona KM. Tako se troškovi za iznajmljivanje imovine za institucije BiH tokom 2008., 2009. i 2010. godine penju do nevjerovatnih 73,5 miliona KM.

Poreski obveznici u BiH će biti zadovoljni da vide da je njihov poreski novac plaćen za neku drugu svrhu, a ne za iznajmljivanje prostora, posebno zbog toga što država već možda posjeduje neku od ove imovine.

Dakle, ukoliko politički lideri uspiju da brzo riješe ovo pitanje, ogromne sume novca se mogu uštediti i potrošiti na druge projekte, kao što je, na primjer, podrška povratku izbjeglica, razvojni projekti, ili pružanje podrške entitetima čiji je budžet u velikoj mjeri usmjeren na rješavanje socijalnih aspekata života građana.

Isto tako, rješavanjem sporova oko prava vlasništva nad imovinom, vrijednost ove imovine raste jer postaje privlačna za investitore. Ovo je dobra vijest za entitete i kantone koji nemaju dovoljno novca.

Pa ipak, siguran sam da možemo očekivati da nijedna od lokalnih političkih stranaka uključenih u proces raspodjele državne imovine neće biti u potpunosti zadovoljna sadržajem ovog popisa.

Pojavit će se sporovi oko određene imovine, ali poenta je da sada postoji registar koji objedinjuje sve podatke koji se čuvaju u raznim institucijama ove zemlje. Sporovi će se morati rješavati na normalan način – putem sudova.

U konačnici, ovaj popis je samo popis. OHR neće odlučivati ko je vlasnik čega. To će morati uraditi vlasti u BiH. Ovaj popis sada omogućava vođenje diskusije na temelju informacija koja će dovesti do postizanja međuvladinog sporazuma o raspodjeli imovine.

Dozvolite mi da dodam da će, kao što smo obećali, OHR omogućiti da javnost ima pristup  rezultatima popisa. CD-ovi s kopijama baze podataka koju je moguće pretraživati, a ta baza podataka je sačinjena tokom provođenja ovog procesa, bit će vam na raspolaganju nakon ove konferencije za medije, a rezultati popisa bit će objavljeni i na našoj web stranici. 

Još jednom vam zahvaljujem što ste došli. Moje kolege i ja spremni smo da odgovorimo na vaša pitanja.