15.08.2002 OHR Sarajevo

Ambasador Bernard Fassier preuzeo dužnost višeg zamjenika Visokog predstavnika i šefa Odjela za vladavinu zakona

Visoki predstavnik Paddy Ashdown imenovao je ambasadora Bernarda Fassiera na funkciju višeg zamjenika visokog predstavnika i šefa Odjela za vladavinu zakona. Gospodin Fassier je rođen 1944. godine u Francuskoj. Oženjen je i ima petoro djece.

Gospodin Bernard Fassier je završio Vojnu akademiju i Školu za ratne doktrine Saint-Cyr. U vojnoj službi je bio do 1986. godine. U toku vojne karijere obavljao je dužnost zamjenika vojnog atašea u Moskvi, a nakon toga šefa Odjela za operacije i obuku u okviru Francuske vojne uprave u Zapadnom Berlinu.

Ambasador Bernard Fassier diplomirao je ruski jezik na Nacionalnom institutu za istočnoevropske jezike, te međunarodne odnose na Institutu za političke nauke u Parizu.

Po okončanju svoje vojne karijere, ambasador Fassier je prešao u Ministarstvo vanjskih poslova Francuske, a 1987. godine je imenovan u diplomatsku službu. U okviru diplomatske službe, ambasador Fassier je  obavljao dužnosti zamjenika direktora Odjela za SSSR (1987.-1990.), te je radio u ambasadama Francuske u Švicarskoj (1990.-1993.) i Gruziji (1993.-1997.). Posljednja dužnost koju je obavljao bila je dužnost francuskog ambasadora u Bjelorusiji (1997.-2002.).

Nakon reorganizacije provedene u okviru međunarodne zajednice, ambasador Fassier nalaziće se na čelu Odjela za vladavinu zakona, gdje će biti odgovoran za koordiniranje procesa restrukturiranja pravosudnog sistema u BiH, te koordinaciju rada različitih organizacija zaduženih za reformu pravosudnog sistema, kao što su Neovisna pravosudna komisija i Visoko sudsko i tužilačko vijeće, uključujući zakonodavnu reformu Krivičnog zakona i Zakona o krivičnom postupku.