Izjava o Zakonu o krivičnom postupku ambasada Kanade, Francuske, Njemačke, Japana, Nizozemske, Španije, Turske, Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država, OHR-a i OSCE-a

30.05.2018
Ambasade Kanade, Francuske, Njemačke, Japana, Nizozemske, Španije, Turske, Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država, OHR i OSCE su duboko zabrinuti zbog očigledne činjenice da u HDZ BiH i SNSD-u ne postoji istinski interes za provođenje odluke Ustavnog suda BiH o Zakonu o krivičnom postupku BiH.