17.02.2012 PIC SB Ambassadors

Izjava ambasadorâ Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira *

Ambasadori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (PIC), izuzev Rusije, ponavljaju svoju nedvojbenu podršku svim pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine i podvlače da je profesionalan, nepristran, nezavisan i odgovoran pravosudni sistem od temeljnog značaja za učvršćivanje vladavine prava u zemlji, što predstavlja suštinski element funkcionalne demokratije.

Izražavajući zabrinutost u pogledu tekućih pokušaja da se potkopa efektivno funkcioniranje pravosuđa te naročito pravosudnih institucija na državnom nivou, dolje potpisani ambasadori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira pozivaju sve organe vlasti u BiH da se suzdrže od postupaka ili izjava koji bi mogli dovesti do politizacije koncepta  pravde, kao i da pruže svu podršku neophodnu za dalje jačanje pravosuđa na državnom nivou i za reafirmiranje njegovog kredibiliteta u očima građana. 

Dolje potpisani ambasadori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira smatraju da strukturalni dijalog o pravosuđu između EU i BiH, koji je započet u junu 2011. godine, predstavlja jedini održiv forum za usklađivanje pravosudnog sistema BiH s pravnom stečevinom EU (acquis communautaire) s ciljem da se osigura efektivnije, modernizirano i konsolidirano funkcioniranje postojećeg pravosudnog sistema i svih njegovih institucija, te da se omogući neometano napredovanje u ostvarivanju programa vezanog za EU nakon što započnu pregovori o članstvu.  

Dolje potpisani ambasadori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira takođe ohrabruju potpisivanje jednog protokola o razmjeni između Tužilaštva BiH i Tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije informacija i dokaza u predmetima ratnih zločina. Zaključivanje jednog takvog protokola takođe bi pomoglo da se unaprijedi regionalna saradnja, povjerenje i pomirenje.

 

* Članovi Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira koji su potpisali ovu izjavu su Kanada, Francuska, Njemačka, Italija, Japan, Velika Britanija, Sjedinjene Američke Države, Evropska unija, Turska (koja predstavlja Organizaciju islamske saradnje), Španija i Nizozemska.