30.11.2012 PIC SB

Komunike Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira

Politički direktori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (PIC) sastali su se u Sarajevu 29. i 30. novembra 2012. godine, uključujući i sastanak s  predsjedavajućim i zamjenicima predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH. Upravni odbor je pozdravio nedavno vraćanje međustranačkom dijalogu, istovremeno izražavajući zabrinutost što je od prošle sjednice, održane u maju, došlo do zastoja u postizanju konkretnog napretka, zbog čega Bosna i Hercegovina kasni za ostatkom regiona, posebno u pogledu ostvarivanja napretka na evropskom putu. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira pozvao je političke lidere da pokažu novu opredijeljenost za napredak potreban da bi se Bosni i Hercegovini osigurala bolja budućnost.

Upravni odbor Vijeća za provedbu mira upoznao se s nedavnim naporima da se osigura funkcionalno Vijeće ministara i apelirao je na sve političke lidere da nastave sa saradnjom i dijalogom. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira je podsjetio političke lidere i nadležne institucije da je tokom njihovih aktivnosti na provođenju političkih dogovora potrebno očuvati rezultate postignutih reformi i ispoštovati međunarodne obaveze. Upravni odbor je pozvao sve organe vlasti da osiguraju propisno funkcioniranje institucija na državnom nivou i na svim drugim nivoima vlasti. Konkretnije, Upravni odbor je naglasio da je uspješna i efikasna saradnja između države i entiteta i između entiteta važna za sveukupno funkcioniranje države.

Upravni odbor Vijeća za provedbu mira je razgovarao o nedavnom razvoju političke situacije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Pozvao je vlasti da poštuju Ustav i procedure definirane zakonom. Konstruktivan pristup svih strana ima suštinski značaj. Da bi se osigurala sposobnost Ustavnog suda Federacije BiH da u tom pogledu ispuni svoju ustavnu ulogu, Upravni odbor Vijeća za provedbu mira je apelirao na sve nadležne organe vlasti da bez dodatnih odlaganja popune upražnjena mjesta na Sudu.

Pozivajući se na prioritet koji lideri svih stranaka u BiH daju integraciji u Evropsku uniju, Upravni odbor je pozvao lidere i nadležne organe u BiH da preduzmu potrebne korake da se ubrza napredovanje zemlje prema EU. Da bi mogla podnijeti kredibilan zahtjev za članstvo u Evropsku uniju, Bosna i Hercegovina mora imati zadovoljavajuće rezultate u pogledu implementacije obaveza u okviru SPP-a/Privremenog sporazuma, te urgentno implementirati presudu u predmetu Sejdić-Finci, u skladu s obavezama iz Evropske povelje o ljudskim pravima.

Upravni odbor PIC-a je također podvukao potrebu da se u potpunosti realizira program „5+2“, što je i dalje potrebno da bi došlo do zatvaranja OHR-a. Upravni odbor je pozvao Parlamentarnu skupštinu BiH da usvoji potrebne akte u cilju rješavanja i dalje otvorenog pitanja državne imovine u skladu s Odlukom Ustavnog suda BiH iz septembra 2012. godine i u duhu Sporazuma od 9. marta. Vojna imovina se također mora riješiti kao dio programa „5+2“. 

NATO članice PIC-a i Japan također su pozvali nadležne vlasti da demonstriraju opredjeljenje Bosne i Hercegovine za evroatlantsku integraciju tako što će brzo realizirati potrebne korake kako bi se omogućila registracija perspektivne vojne imovine, u potpunosti poštujući odluku Ustavnog suda. Već je izgubljeno previše vremena od kada je Bosni i Hercegovini prije više od dvije godine ponuđena prilika da se u potpunosti angažira u NATO-vom Akcionom planu za članstvo.

Upravni odbor PIC-a je ponovo istakao svoju punu podršku nezavisnom, efikasnom, nepristrasnom i profesionalnom pravosudnom sistemu u cijeloj BiH. Upravni odbor PIC-a je pozdravio aktivnosti koje su provedene u kontekstu Strukturalnog dijaloga između EU i BiH o pravosuđu i podsjetio nadležne vlasti da su se obavezale da sve moguće zakonodavne i institucionalne promjene unutar pravosudnog sistema moraju biti razmotrene u ovom okviru.

Upravni odbor PIC-a još jednom je potvrdio svoju predanost i podršku pravosudnim organima na državnom nivou te pozvao domaće vlasti da pruže punu podršku ovim organima i zaštite napredak koji je do sada postignut, između ostalog i tako što će provesti u djelo planove o tranziciji na koje su se ranije obavezali. Upravni odbor PIC-a istakao je doprinos međunarodnih sudija, tužilaca i savjetnika razvoju Suda i Tužilaštva Bosne i Hercegovine od njihovog osnivanja.

Podsjećajući na principe kojima su ambasadori zemalja članica Upravnog odbora dali svoju podršku u septembru, Upravni odbor PIC-a pozvao je stranke da provedu odluku Ustavnog suda BiH o Mostaru i omoguće održavanje izbora u tom gradu što je prije moguće. Upravni odbor očekuje kompromis od svih stranaka kako bi se osiguralo brzo rješavanje ovog pitanja unutar domaćih institucija. Upravni odbor je ponovio svoju punu podršku procesu koji je u toku pod posredstvom OHR-a. 

Upravni odbor PIC-a je razmotrio provedbu odluka o Brčkom koje su u maju donijeli visoki predstavnik i supervizor za Brčko te primio k znanju nesmetano zatvaranje Ureda za provedbu Konačne odluke, uspješno provođenje izbora i ojačano prisustvo OSCE-a i EU. Upravni odbor PIC-a je ponovio svoju punu predanost Konačnoj odluci Arbitražnog suda za Brčko te podstaknuo vlasti Brčkog i političke stranke da rade zajedno u interesu svih.

Upravni odbor PIC-a pozdravio je veliko učešće na izborima održanim 7. oktobra, koji su bili dobro pripremljeni i provedeni na generalno zadovoljavajući način, te pozvao da se izborni proces što prije okonča. Upravni odbor PIC-a naglasio je važnost nezavisnosti Centralne izborne komisije te pozvao sve strane da osiguraju da odgovarajuće domaće institucije mogu završiti rad na ovom procesu blagovremeno, profesionalno i objektivno, u skladu s Izbornim zakonom.

Pozivajući se na svoj prethodni Komunike, Upravni odbor PIC-a apelira na građane i političke lidere da pruže podršku pomirenju u Srebrenici, da rade u interesu svih stanovnika opštine, da omoguće povratak ranijeg stanovništva i da promoviraju održivi ekonomski razvoj.

Upravni odbor PIC-a osuđuje nedavne neopravdane verbalne napade lokalnih političkih lidera na visokog predstavnika, OHR i druge predstavnike međunarodne zajednice te apelira na političke lidere da se fokusiraju na konkretne pozitivne promjene.[1]

Upravni odbor PIC-a također snažno osuđuje aktivnosti i izjave koje pozivaju na podjele, a koje su usmjerene ka osporavanju teritorijalnog integriteta zemlje kao i ugrožavanju ključnih institucija BiH i nadležnosti na državnom nivou.

Pozivajući se na svoje ranije komunikee i deklaracije, Upravni odbor PIC-a naglašava svoju nedvosmislenu opredijeljenost teritorijalnom integritetu i suverenitetu BiH. Upravni odbor PIC-a ponavlja svoju punu podršku visokom predstavniku koji će nastaviti da osigurava puno poštivanje Općeg okvirnog sporazuma za mir (GFAP) te da obavlja svoj mandat, koji ostaje nepromijenjen, prema Aneksu 10 i relevantnim rezolucijama Vijeća sigurnosti. Upravni odbor PIC-a podsjeća sve strane na obavezu da se u potpunosti pridržavaju Sporazuma, svih njegovih aneksa i odluka visokog predstavnika. Upravni odbor PIC-a naglašava da međunarodna zajednica zadržava neophodne instrumente da se ispoštuje Daytonski mirovni sporazum.

Upravni odbor PIC-a će narednu sjednicu održati 22. i 23. maja 2013. u Sarajevu.[1]Ruska Federacija ne podržava ovaj stav.