22.05.2014 PIC SB

Komunike Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira *

Upravni odbor Vijeća za provedbu mira (Peace Implementation Council – PIC) sastao se na nivou političkih direktora u Sarajevu 21. i 22. maja 2014. godine, kako bi istakli svoju neupitnu podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu Bosne i Hercegovine (BiH). Upravni odbor PIC-a čuo je javni protest i apel bh. građana u cijeloj zemlji koji zahtijevaju poboljšanje socijalne i ekonomske situacije. Takav novi građanski angažman je dobrodošao, sve dok se provodi mirnim i zakonitim putem. Upravni odbor PIC-a jasno je pozvao institucije u BiH i izabrane lidere da se okrenu građanima, uđu u dijalog s građanskim društvom, te bez odlaganja i odgovorno reagiraju na legitimne zahtjeve. Upravni odbor PIC-a pozdravio je proširenje agende i angažmana EU u BiH, posebno skoro pokretanje Sporazuma za rast na terenu. Također je naglasio da je kolektivna odgovornost svih političkih lidera BiH da se odgovorno angažiraju tokom preostalog mandata i rade na preostalim hitnim i potrebnim reformama, posebno onim koje su neophodne kako bi BiH napredovala na svom evropskom putu.

U vezi s predstojećim izborima, Upravni odbor PIC-a pozvao je sve kandidate i političke stranke da izbornu kampanju provode odgovorno, na osnovu konkretnih strateških pitanja i bez pokušaja izazivanja etničkih podjela i straha. U tom kontekstu, institucije i političke stranke moraju se suzdržati od poteza koji bi podrivali pravni i ustavni poredak u zemlji. Upravni odbor PIC-a podcrtao je da će građani BiH, kroz učešće na izborima, igrati ključnu ulogu u utvrđivanju puta kojim će zemlja ići u budućnosti. Nakon izbora, potrebno je da izabrani zvaničnici brzo oforme relevantne institucije i hitno usvoje potrebne reforme.

Upravni odbor PIC-a ponovio je da jačanje vladavine prava predstavlja prioritetnu oblast. Korupcija, posebno na visokom nivou, mora se istraživati i krivično goniti, ratni zločinci moraju doći pred lice pravde, a sudske odluke na svim nivoima moraju se provoditi bez odlaganja. I dok treba nastaviti unapređivanje funkcionalnosti pravosudnih institucija na svim nivoima, između ostalog i kroz Strukturirani dijalog o pravosuđu, Upravni odbor PIC-a izrazio je posebnu zabrinutost zbog neprekidnih napora usmjerenih na ugrožavanje autoriteta državnih pravosudnih institucija.

Upravni odbor PIC-a podvukao je da entiteti moraju poštivati i u potpunosti provoditi prethodno dogovorene reforme, uključujući one na državnom nivou. Upravni odbor PIC-a pozvao je vlasti u BiH na svim relevantnim nivoima da nađu rješenje na državnom nivou za pitanje prebivališta u skladu s najboljom evropskom praksom, istovremeno poštujući slobodu kretanja i prava povratnika. Propise kojima se ovo pitanje regulira na drugim nivoima treba poništiti, a sve strane treba da se suzdrže od blokiranja rada državnih institucija, čime će okončati nepotrebnu politizaciju ovog važnog pitanja.

Upravni odbor PIC-a podcrtao je potrebu da se realizira program 5+2, što je i dalje uslov za zatvaranje OHR-a.

Upravni odbor je istaknuo da je i dalje razočaran zbog konstantnog neuspjeha relevantnih političkih stranaka i institucija da ispune svoje obaveze na provedbi presude Ustavnog suda BiH o izbornom sistemu za Mostar. Upravni odbor PIC-a podvukao je da se lokalni izbori u Mostaru trebaju održati najkasnije do oktobra 2014. godine. On je podvukao ključni princip, koji su i stranke potvrdile 2012. godine, da Mostar mora i dalje ostati jedinstvena, koherentna, multietnička jedinica lokalne samouprave s izvjesnim nivoom lokalne uprave/administracije ispod nivoa Grada.

Upravni odbor PIC-a pozvao je relevantne vlasti da pokažu opredijeljenost ove zemlje za evroatlantske integracije tako što će djelovati brzo na ispunjenju potrebnih radnji da se omogući uknjižba perspektivne vojne imovine, u potpunosti poštujući presudu Ustavnog suda BiH. Izgubljeno je i previše vremena od kako je prije četiri godine Bosni i Hercegovini ponuđena mogućnost punog angažmana u NATO-ovom Akcionom planu za članstvo.

Podsjećajući na svoje ranije komunikee i deklaracije, Upravni odbor PIC-a naglasio je svoje neupitno opredjeljenje za teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine. Upravni odbor PIC-a još je jednom naglasio svoju punu podršku visokom predstavniku koji će nastaviti da osigurava potpuno poštivanje Općeg okvirnog sporazuma za mir i provodi svoj mandat prema Aneksu 10 i relevantnim rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a, što ostaje nepromijenjeno. Upravni odbor PIC-a je podsjetio sve strane na njihovu obavezu da u potpunosti poštuju Opći okvirni sporazum za mir, i sve njegove anekse, i odluke visokog predstavnika. Upravni odbor je naglasio da međunarodna zajednica zadržava neophodne instrumente za osiguranje poštivanja Daytonskog mirovnog sporazuma.

U tom kontekstu, Upravni odbor PIC-a podsjeća vlasti BiH da osiguraju visokom predstavniku i njegovom uredu pravovremeni pristup zvaničnicima, institucijama i dokumentima. Prema Aneksu 10 Općeg okvirnog sporazuma za mir, svi organi vlasti u BiH su obavezni da u potpunosti surađuju s visokim predstavnikom kao i s međunarodnim organizacijama i agencijama, kao što je predviđeno u članu IX Općeg okvirnog sporazuma za mir.

Upravni odbor PIC-a održat će sljedeći sastanak 9.-10. decembra 2014. u Sarajevu.

————

* Ruska Federacija se ne slaže s tekstom u cjelini.