PDHR photo 1
10.09.2019 OHR

Prvi zamjenik visokog predstavnika Scanlan obratio se studentima iz Njemačke i Bosne i Hercegovine

Prvi zamjenik visokog predstavnika Michael Scanlan obratio se grupi univerzitetskih studenata iz Njemačke i Bosne i Hercegovine tokom seminara o perspektivama BiH u evropskim integracijama u organizaciji fondacije Konrad Adenauer. Prvi zamjenik visokog predstavnika Scanlan govorio je o političkoj i socio-ekonomskoj situaciji u Bosni i Hercegovini i ulozi OHR-a.

PDHR photo 2