06.05.2008

Statut Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

U namjeri da doprinese stalnom i pravednom miru u Bosni i Hercegovini, poštujući nacionalni, religijski i kulturni identitet svih naroda i pravo građana da učestvuju u vršenju javnih poslova, na osnovu Opšteg okvirnog sporazuma za mir, Konačne odluke Arbitražnog tribunala za spor oko međuentitetske linije razgraničenja [...]