16.04.2002 EU General Affairs Council

Zaključci Vijeća Evropske Unije za opće poslove, Luksemburg

Vijeće je pozdravilo dogovor koji su postigli politički lideri u Bosni i Hercegovini o provedbi odluke Ustavnog suda o konstitutivnosti naroda. Izrazilo je pohvale za ključne napore visokog predstavnika Wolfganga Petritscha, koji je pomogao u postizanju sporazuma. Vijeće je pozvalo da parlamenti oba entiteta Bosne i Hercegovine hitno usvoje ustavne promjene u potpunom skladu sa dogovorom.

Provedbom Sporazuma, kojim se prihvataju principi nediskriminacije i sveobuhvatnosti, Bosna i Hercegovina bi napravila značajan korak ka budućnosti u Evropi. U istom smislu, Vijeće je naglasilo koliko je značajno da bh. organi vlasti bez odlaganja i u potpunosti ispune preostale zahtjeve  iz Smjernica (Road Map) koje je postavila Evropska komisija u kontekstu procesa stabilizacije i pridruživanja.

Vijeće je ponovo istaklo potrebu da svi organi vlasti u Bosni i Hercegovini u potpunosti sarađuju sa Međunarodnim krivičnim tribunalom za zločine počinjene na teritoriji bivše Jugoslavije.