07.06.2006

Одлука о именовању Мерје Хелене Халме-Корхонен на функцију међународног судије у Одсјек I за ратне злочине Кривичног и Апелационог одјељења и Одсјек II за за организовани криминал, привредни криминал и корупцију Кривичног и Апелационог одјељења Суда Босне и Херцеговине

Мерја Хелена Халме-Корхонен се у првом мандату именује на период од двије године од дана преузимања службених дужности, што ће се догодити најкасније 17. јуна 2006. године, а може бити поновно именована у складу са Законом. [...]
07.06.2006

Одлука о именовању Митје Козамерника на функцију међународног судије у Одсјек I за ратне злочине Кривичног и Апелационог одјељења и Одсјек II за за организовани криминал, привредни криминал и корупцију Кривичног и Апелационог одјељења Суда Босне и Херцеговине

Митја Козамерник се у првом мандату именује на период од двије године од дана преузимања службених дужности, што ће се догодити најкасније 20. јуна 2006. године, а може бити поновно именован у складу са Законом. [...]
07.06.2006

Одлука о додатном именовању међународног судије Пиетра Спере претходно именованог у Одсјеку I за ратне злочине Кривичног и Апелационог одјељења, у Одсјек II за организовани криминал, привредни криминал и корупцију Кривичног и Апелационог одјељења Суда Босне и Херцеговине

Мандат у Одсјеку II за организовани криминал, привредни криминал и корупцију Кривичног и Апелациног одјељења Суда Босне и Херцеговине ће за именованог међународног судију Пиетра Сперу, у складу са овом Одлуком, трајати у периоду од дана ступања на снагу ове Одлуке до окончања мандата утврђеног на основу Одлуке високог представника о именовању међун [...]