01.07.2023

Одлука којом се доноси Закон о измјенама и допунама Кривичног закона Босне и Херцеговине

Закон који слиједи и који чини саставни дио ове Одлуке ступа на снагу као што је предвиђено у члану 4. тог Закона, на привременој основи све док га Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине не усвоји у истом облику, без измјена и допуна и без додатних услова. [...]
27.04.2023

Одлука којом се доноси Закон о допуни Кривичног законика Републике Српске

Закон који слиједи и који чини саставни дио ове Одлуке ступа на снагу као што је предвиђено у члану 2. тог Закона, на привременом основу све док га Народна скупштина Републике Српске не усвоји у истом облику, без измјена и допуна и без додатних услова. [...]
27.04.2023

Одлука којом се доноси Закон о допуни Кривичног закона Федерације Босне и Херцеговине

Закон који слиједи и који чини саставни дио ове Одлуке ступа на снагу као што је предвиђено у члану 2. тог Закона, на привременој основи све док га Парламент Федерације Босне и Херцеговине не усвоји у истом облику, без измјена и допуна и без додатних услова. [...]
27.04.2023

Одлука којом се доноси Закон о измјенама и допунама Кривичног закона Босне и Херцеговине

Закон који слиједи и који чини саставни дио ове Одлуке ступа на снагу као што је предвиђено у члану 2. тог Закона, на привременој основи све док га Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине не усвоји у истом облику, без измјена и допуна и без додатних услова. [...]