10.06.2011

Обавјештење о Одлуци Високог представника којом се укида Налог о одузимању путних исправа одређених лица

Дана 10. јула 2007. године, високи представник је користећи се својим овлаштењима према члану В Анекса 10 Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини, наложио одузимање путних исправа (налози о одузимању путних исправа) које припадају одређеним лицима, у циљу спречавања активности које опструирају или пријете да опструирају процес прове [...]
07.10.2010

Обавјештење о Одлуци високог представника да укине Налог о одузимању или предаји путних исправа одређеним особама

Дана 10. јула/српња 2007. године, високи представник је користећи се својим овлаштењима према члану В Анекса 10 Опћег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини, наложио одузимање путних исправа које припадају одређеним особама, у циљу спречавања активности које опструирају или пријете да опструирају процес проведбе мира који се одвија под ок [...]
08.09.2010

Обавјештење о Одлуци високог представника да укине Налог о одузимању путних исправа одређеним особама

Дана 10 јула 2007. године, високи представник је користећи се својим овлаштењима према члану В Анекса 10 Опћег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини, наложио одузимање путних исправа (Налози о одузиману путних исправа) које припадају одређеним особама, у циљу спречавања активности које опструирају или пријете да опструирају процес провед [...]
24.04.2009

Обавјештење о Одлуци високог представника да укине Налог о одузимању путних исправа одређеним лицима

Дана 10. јула 2007. године, високи представник је користећи се својим овлаштењима према члану V Анекса 10 Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини, наложио одузимање путних исправа (Налози о одузиману путних исправа) које припадају одређеним лицима, у циљу спречавања активности које опструишу или пријете да опструишу процес проведбе [...]
30.05.2008

Налог о одузимању путних исправа лица која опструишу или пријете да опструишу процес провођења мира

Лицима наведеним у овдје достављеном прилогу, који чини саставни дио овог Налога, забрањује се прелазак граница Босне и Херцеговине у сврху изласка из Босне и Херцеговине.
09.01.2008

Налог о одузимању путних исправа лица која опструишу или пријете да опструишу процес провођења мира

Лицима наведеним у овдје достављеном прилогу, који чини саставни дио овог Налога, забрањује се прелазак граница Босне и Херцеговине у сврху изласка из Босне и Херцеговине.
17.12.2004

Одлука о именовању међународног регистрара у Канцеларији регистрара Одсјека 1 за ратне злочине и Одсјека 2 за организовани криминал, прив. криминал и корупцију Кривичног и Апелационог одјељења Суда БиХ

Одлука о именовању међународног регистрара у Канцеларији регистрара Одсјека 1 за ратне злочине и Одсјека 2 за организовани криминал, привредни криминал и корупцију Кривичног и Апелационог одјељења Суда Босне и Херцеговине, те Посебног одјељења за ратне злочине и Посебног одјељења за организовани криминал, привредни криминал и корупцију Тужилаштва Б [...]