24.05.2002

Decision on the Liquidation Procedure to be Applied in the Winding-Up of the Public Enterprise Radio and Television of Bosnia and Herzegovina

In the exercise of the powers vested in me by Article V of Annex 10 (Agreement on Civilian Implementation of the Peace Settlement) to the General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina, according to which the High Representative is the final authority in theatre regarding interpretation of the said Agreement on the Civilian Impleme [...]
24.05.2002

Decision Imposing the Law on Radio-Television of Republika Srpska

In the exercise of the powers vested in me by Article V of Annex 10 (Agreement on Civilian Implementation of the Peace Settlement) to the General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina, according to which the High Representative is the final authority in theatre regarding interpretation of the said Agreement on the Civilian Impleme [...]
24.05.2002

Decision Imposing the Law on Radio-Television of the Federation of Bosnia and Herzegovina

In the exercise of the powers vested in me by Article V of Annex 10 (Agreement on Civilian Implementation of the Peace Settlement) to the General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina, according to which the High Representative is the final authority in theatre regarding interpretation of the said Agreement on the Civilian Impleme [...]
23.05.2002

Одлука којом се проглашава Закон о основама Јавног радио-телевизијског система и о Јавном радио-телевизијском сервису Босне и Херцеговине

Закон који слиједи ступа на снагу у складу са чланом 76. истог али на привременом основу док Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине не усвоји исти закон у одговарајућем облику, без измјена и допуна и без постављања било каквих услова. [...]
31.01.2001

Одлука о измјенама и допунама Одлуке Владе РС о одређивању списка предузећа од стратешке важности у којим се државни капитал приватизује у складу са посебним програмима приватизације и Одлуке о поврату ваучера и купона, односно рефундирању готовине уложене у приватизацију Радио-телевизије Републике Српске према приједлогу Владе Републике Српске

Користећи се овлашћењима која су ми дата чланом 5. Анекса 10 (Споразум о цивилној имплементацији Мировног договора) Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини према којем је Високи представник коначни ауторитет у земљи у погледу тумачења наведеног Споразума о цивилној имплементацији Мировног договора; и посебно узевши у обзир члан II.1. [...]
23.10.2000

Second Decision on restructuring the Public Broadcasting System in BIH

DECISION 3 Article 1. General 3 Article 2. The Public Broadcasting System 4 2.1 Interim Transmission Corporation 4 2.2 The New Corporations. 4 2.3 RT RS 4 2.4 Shared Activities. 5 2.5 Finance 6 2.6 Labor 7 Article 3. Public Radio-Television Service Of Bosnia And Herzegovina 7 3.1 Powers, Responsibilities, and Public Notice 7 3.2 Transmission 8 3.3 [...]