19.12.2006

Одлука о продужењу мандата г. Питера Никола на функцији иницијалног предсједавајућег Управног одбора Управе за индиректно опорезивање

Господин Питер Никол се овом Одлуком именује на функцију иницијалног предсједавајућег Управног одбора система индиректног опорезивања (у даљем тексту: предсједавајући), утврђену у ставовима 1. и 2. члана 28. Закона о систему индиректног опорезивања у Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ”, бр. 44/03 и 52/04), до 31. маја 2006. године, укључују [...]
15.12.2006

Decision terminating the Appointment of the Provisional Administrator of “Hercegovacka Banka” Mostar and Transferring Competencies Concerning the Provisional Administration of “Hercegovacka Banka” Mostar to the Banking Agency of the Federation of BiH

In the exercise of the powers vested in me by Article V of Annex 10 (Agreement on Civilian Implementation of the Peace Settlement) to the General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina, according to which the High Representative is the final authority in theatre regarding interpretation of the said Agreement on the Civilian Impleme [...]
15.12.2006

Одлука којом се се окончава именовање ликвидационог управника за “Привредну банку а.д. Српско Сарајево” и којом се пребацује надлежност за поступак ликвидације за “Привредну банку а.д. Српско Сарајево” на Агенцију за банкарство Републике Српске

Овом Одлуком се окончава именовање госпође Тоби Робинсон као ликвидационог управника "Привредне банке а.д. Српско Сарајево", за шта је била именована Одлуком Високог представника број 17/06 (Службени гласник Републике Српске 63/06) и што је било продужено одлукама Високог представника бр. 24/06 и бр. 28/06 (Службени гласник Републике Српске 89/06 и [...]