28.09.2007 OHR / EUSR

Изјава: Коментар ОХР/ЕУСР о приједлогу Протокола Додик/Силајџић

ОХР и ЕУСР су примили Протокол који су потписали господа Додик и Силајџић и њега сад разматрају релевантне институције Европске уније.

Позивамо све да се суздрже од тумачења овог документа, јер само Европска комисија може дати мишљење да ли је овај споразум у складу са три европска принципа.