Политички и финансијски одјел

Политичко и финансијско одјељење OHR-а даје савјете високом представнику о цивилним аспектима имплементације мира у Босни и Херцеговини. У тој улози, Одјељење сарађује са великим бројем домаћих и међународних саговорника, укључујући државне, ентитетске, кантоналне, општинске и међуресорне институције.

Политичко и финансијско одјељење представља централну тачку за координисање процеса креирања међународне политике у БиХ, као и за активности планирања и провођења унутар самог OHR-а. Ово одјељење је организовано у три јединице.

Јединица за извршне и законодавне органе власти успоставља комуникацију и везе са државним и ентитетским парламентима, као и кантоналним скупштинама, и са извршним органима на свим нивоима власти у БиХ те је ангажована на праћењу њихових активности и праћењу закона у оквиру процедуре од извршних до законодавних органа власти и лобирању у име OHR-а за усвајање закона који су од кључног значаја за транзицију БиХ према евро-атлантским интеграцијама. Ова јединица такође осигурава политичку стратегију и стратегију лобирања, одговарајуће анализе, као и припремне и информативне материјале за високог представника о релевантним питањима те извјештава о развоју ситуације и дешавањима која потенцијално могу да угрозе Општи оквирни споразум за мир.

У области стратегије и планирања, Јединица за стратегију осигурава високом представнику и његовим замјеницима потребне основне и најновије информације, свеобухватне анализе и савјете о стратешким опцијама у вези са бројним питањима, укључујући и питања из области спољне политике и помирења те такође пружа савјете о општој стратегији и провођењу политике.

Јединица за финансијска питања савјетује високог представника о финансијским дешавањима и економском развоју ситуације у погледу функционалности и одрживости дејтонских институција и о питањима дефинисаним мандатом високог представника и Програмом 5+2. Јединица за финансијска питања извјештава, врши анализе и има савјетодавну улогу те даје информације о чињеницама и пружа свеобухватне и стратешке савјете и подршку високом представнику и Управном одбору Савјета за имплементацију мира.

Политичко и финансијско одјељење такође припрема, у сарадњи са другим одјељењима OHR-а и другим међународним организацијама, састанке Управног одбора Савјета за имплементацију мира и Одбора шефова међународних организација (који окупља шефове водећих међународних агенција у БиХ). Ово одјељење такође осигурава одржавање неопходних веза са овим међународним организацијама. Уз то, организује и посјете високог представника у оквиру територије БиХ и у иностранству те припрема и организује посјете високих званичника који долазе у БиХ.

Одјел за правна питања

Одјел за правна питања представља тим домаћих и међународних правника који се баве правним питањима у свим областима у вези са провођењем цивилног дијела Општег оквирног споразума за мир (GFAP), укључујући и, између осталог, јавно право, уставно право те питања из области кривичног, управног и фискалног права. Овај одјел функционише као правна служба за све друге одјеле OHR-а и има главну улогу у пружању мјеродавних правних савјета високом представнику и његовим замјеницима.

Одјел има посебну одговорност у свјетлу обавеза високог представника према члану V Анекса 10 Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини (GFAP), у његовом својству коначног ауторитета у региону у погледу тумачења Споразума о цивилном провођењу мировног рјешења. Овај одјел такође пружа правне савјете о одлукама које су донијели досадашњи високи представници, као и о другим питањима из области међународног и домаћег права. Од правника из овог одјела се често тражи да изврше анализу нацрта правних аката којима се потенцијално оспорава Општи оквирни споразум за мир (GFAP).

Одјел такође остварује блиску сарадњу са домаћим институцијама на свим нивоима власти и међународном заједницом у ширем смислу, а посебно са Управним одбором Савјета за провођење мира и Одбором шефова водећих међународних организација у БиХ у погледу различитих правних тема.

Одјел такође одржава базу података у којој су сачувани правни документи, израђује периодичне извјештаје о статусу закона у процедури и одржава односе са представницима службених гласника у циљу промовисања благовременог објављивања правних аката, припрема за објављивање одлука високог представника и других питања.

Одјел за стратешку комуникацију и медије 

Одјел за стратешку комуникацију и медије представља политику високог представника и OHR-а кроз интервјуе и брифинге, конференције за медије, саопштења за јавност и новинске чланке те одговара на питања домаћих и међународних медија. Циљ је да се јавности пруже свеобухватне информације и на тај начин обезбиједи разумијевање и подршка за провођење Општег оквирног споразума за мир (GFAP), како у Босни и Херцеговини тако и у иностранству. Одјел за стратешке комуникације и медије такође објављује основне текстове који се односе на Општи оквирни споразум за мир, одржава интернет страницу и платформе OHR-а на друштвеним мрежама те организује и води информативне кампање како би информисао грађане Босне и Херцеговине о њиховим правима и дужностима те промовисао помирење, толеранцију, добро руковођење и цивилно друштво.

Одјељење за административно-финансијске послове и трансформацију

Одјељење за административно-финансијске послове и трансформацију пружа неопходну подршку и инфраструктуру за провођење активности и циљева OHR-а те је одговоран за управљање свим финансијским, материјалним и људским ресурсима у оквиру OHR-а.

Ово одјељење брине да OHR слиједи политике и процедуре руковођења и финансијског пословања које је одобрио Управни одбор Савјета за провођење мира.

Одјељење за административно-финансијске послове и трансформацију обухвата:
– Пододјељење за финансије
– Пододјељење за кадровска питања (укључујући и Преводилачку јединицу)
– Пододјељење за информатичке и комуникацијске технологије
– Пододјељење за логистику
– Пододјељење за послове безбједности