20.09.2023

Одлука којом се доноси Закон о измјенама и допунама Закона о меморијалном центру Сребреница-Поточари спомен обиљежје и мезарје за жртве геноцида из 1995. године

Закон који слиједи и чини саставни дио ове Одлуке ступа на снагу како је предвиђено у члану 3. овог закона, на привременој основи, све док га Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине не усвоји у истом облику, без измјена и допуна и без додатних услова. [...]
27.02.2023

Обавјештење о примјени Налога високог представника од 12. априла 2022. године на Закон Републике Српске о непокретној имовини која се користи за функционисање јавне власти

Налог од 12. априла 2022. године (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, бр. 22/22) ће се примјењивати на Закон о непокретној имовини која се користи за функционисање јавне власти (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 16/23) чија примјена се обуставља до ступања на снагу коначне одлуке Уставног суда Босне и Херцеговине или док Уставни суд Босн [...]
21.02.2023

Одлука којом се доноси Закон о измјенама и допунама Закона о Меморијалном центру Сребреница-Поточари спомен обиљежје и мезарје за жртве геноцида из 1995. године

Закон који слиједи и чини саставни дио ове Одлуке ступа на снагу како је предвиђено у члану 2. овог закона, на привременој основи, све док га Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине не усвоји у истом облику, без измјена и допуна и без додатних услова. [...]
12.04.2022

Одлукa којом се доноси Закон о измјенама и допунама Закона о привременој забрани располагања државном имовином Босне и Херцеговине

Закон који слиједи и који чини саставни дио ове Одлуке ступа на снагу као што је предвиђено у члану 4. тог Закона, на привременој основи све док га Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине не усвоји у истом облику, без измјена и допуна и без додатних услова. [...]